Toon zoekbalkToon menu

Wat als zorg wegvalt 28/11/2019

Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft onderzoek gedaan naar wat voor invloed het wegvallen van bepaalde soort zorg heeft op de zorg en ondersteuning van mensen met gezondheidsbeperkingen. 

Wegvallen van zorg

Het wegvallen van het zorgpakket informele hulp (alleen informele hulp zonder andere zorg en ondersteuning) zou de meeste mensen treffen. Dit is het pakket dat door de meeste mensen wordt gebruikt met gezondheidsbeperkingen. Als dit wegvalt treft het een grote groep mensen (ca. 615.000 mensen in 2015). Ook het wegvallen van zware wijkverpleging zou een grote groep mensen treffen, bijna 280.000 mensen.

Kans op opname in het verpleeghuis

De kans op opname in een verpleeghuis neemt het meest toe bij het wegvallen van wijkverpleging. Het wegvallen van wijkverpleging zou leiden tot een mogelijke toename van het aantal verpleeghuisbewoners met bijna 55.000 mensen in 2015. Wijkverpleging blijkt dus een belangrijke beschermende factor om ouderen uit het verpleeghuis te houden. Ook het wegvallen van het zorgpakket huishoudelijke hulp heeft grote invloed, er zouden namelijk 15.000 verpleeghuisbewoners bij komen. 

Wegvallen wijkverpleging treft meest kwetsbaren

Daarnaast treft het wegvallen van wijkverpleging de meest kwetsbare: het is de oudste groep, met het grootste deel verweduwden en de groep met het hoogste percentage lichamelijke beperkingen. 
In de simulatie van de situatie waarin psychisch welbevinden hoger is, zouden er volgens de simulatie meer mensen zijn die geen van de vormen van hulp ontvangen. Dat komt vooral doordat het aandeel mensen dat begeleiding ontvangt, kleiner is als het psychisch welbevinden hoger is. Dat lijkt een kleine verschuiving, maar het gaat (in 2015) om ruim 15.000 personen en betreft een afname van meer dan een kwart van de ontvangers van begeleiding.

Toekomstperspectief

Er wordt vaak bezuinigd op lichtere vormen van zorg. Het faciliteren van lichtere vormen van (publiek gefinancierde) zorg en ondersteuning in de thuissituatie is om twee redenen van belang: 1. om de zorg voor deze steeds groter wordende groep mensen met een gezondheidsbeperking te waarborgen en 2. om de financiële houdbaarheid van deze zorg te waarborgen.

Ook mantelzorgers verdienen aandacht, omdat door de hulp die zij bieden kwetsbare ouderen (zowel qua gezondheid als qua financiën) langer in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.

Naast voldoende zorg en ondersteuning moet er voldoende medische zorg en passende huisvesting, om de groeiende groep thuiswonende ouderen van de juiste zorg te voorzien.

Meer informatie

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.beteroud.nl]Reacties

Joanna van Casteren (Wed. van Adj. Verbugt) Woont in 97828 Duitsland 6/12/2019

Ik leef in Bayern. Duitsland Ziekenhuis & Zorg zijn uitstekend. Ik ben 77, nog fit en zelfstandig (jong gebleven) en kan mij goed bewegen. Voor 't geval 't mij minder goed gaat, heb ik mij vast laten inschrijven in een Verzorgd wonen. Ik kom regelmatig in Privaat Verpleeghuis Helpende Handen, waar het uitstekend vertoeven is,. Tot hier mijn bericht, met vriendelijke groet,