Toon zoekbalkToon menu

Zingeving

Waardige ouderenzorg door oprechte aandacht voor elkaar 13/12/2019

Waardigheid, wat betekent dat in relatie tot de ouderenzorg? Komt waardigheid in het gedrang? Welke rol speelt bijvoorbeeld personeelstekort en tijdsdruk en is er genoeg aandacht voor het onderwerp in het onderwijs?
GetOud voerde 70 gesprekken over waardigheid in de ouderenzorg met onder andere bewoners, familie en mantelzorgers, verzorgenden en verpleegkundigen, bestuurders, docenten, onderwijsdeskundigen en leerlingen. Minister Hugo de Jonge heeft het verslag ‘Waardigheid in de ouderenzorg, een verslag van 70 gesprekken’ in ontvangst genomen.

Aanleiding gesprekken over waardigheid

Waardigheid is de term die door de ouderenzorg is omarmd en veel wordt gebruikt, maar wat betekent waardigheid nu voor het individu? Waardigheid in combinatie met de ouderenzorg blijkt samen te hangen met vele factoren: aandacht voor de individuele bewoner, familie en medewerker, de organisatie en het onderwijs. 

Voor wie?

‘Waardigheid in de ouderenzorg. Een verslag van 70 gesprekken’ is bedoeld voor iedereen die werkzaam en/of geïnteresseerd is in de ouderenzorg. Van Raad van Toezicht, bestuurder, docent, verzorgende, bewoner en mantelzorger tot en met de media. Het doel is om ogen te openen en met elkaar te onderzoeken hoe wij zelf en samen invulling kunnen geven aan waardige ouderenzorg.

Download het verslag

Aad Koster (voorzitter GetOud) in het voorwoord:
‘Deze publicatie is een prachtig instrument om met elkaar het gesprek aan te gaan over hoe invulling kan worden gegeven aan aandacht, een leven lang leren en aan delen.’

Foto: GetOud

Enkele uitspraken uit het rapport:
 • Als ik mijn moeder leuk aantref, is het meestal een leerling die dat heeft gedaan.
 • Al doe je er 25 mensen bij in de zorg. Dan nog roepen ze steeds “Geen tijd!” Het is de cultuur.
 • 40% van mijn tijd gaat naar familie: ‘Dit is niet schoon en dat is niet goed.’
 • In een beleidsstuk gaan 29 pagina’s over de bewoner en 1 over de medewerker.
 • Negatieve aandacht in de media zorgt voor rep en roer onder medewerkers.
 • Je moet je aansluiten bij de belevingswereld van de bewoners, dan maak je je niet meer druk.
 • Wij gaan naar particuliere onderwijsinstellingen als ROC’s niet meegaan.
 • Het is goedkoper iemand voor 36 uur aan te nemen, ook al heb je maar 32 uur nodig.
 • Ik vraag me op mijn stage af of een half uur appen ook administratie is. Ik zie dat gebeuren.
 • Meer mensen erbij is niet altijd de oplossing. Ik werk ook liever alleen, je gaat toch sneller met elkaar praten.
 • Ook wij als zorgaanbieder kunnen als het echt nodig is een zorgcontract beëindigen.

Conclusie

De belangrijkste conclusie die GetOud uit het verslag haalt is dat wanneer we spreken over ‘De zorg kan beter’ we niet met de vinger moeten wijzen naar bestuurders of het geld, maar dat het een complex samenspel is van iedereen die te maken heeft met de zorg. Individueel moeten we vanuit onze eigen rol nadenken over de vraag: ‘Wat kan ik doen om de ouderenzorg te verbeteren?’

Download het verslag

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met: Ingrid Meijering 0652 440 410 of Marion Duimel 0648 265 397.
GetOud
GetOud@GetOud.nl
www.GetOud.nl  
 

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.beteroud.nl]