Toon zoekbalkToon menu

Participatie

Vacature coördinator BeterOud 26/10/2018

Op 11 oktober 2018 heeft minister de Jonge de Raad van Ouderen geïnstalleerd. De Raad van Ouderen maakt deel uit van het samenwerkingsverband BeterOud. Hierin zoeken ouderen, zorgmedewerkers, (zorg)organisaties, kennisinstituten en onderwijsinstellingen samen naar oplossingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. BeterOud bedenkt en ontwikkelt nieuwe initiatieven, ze brengt mensen samen die elkaar iets te bieden hebben, deelt kennis die dat oplevert en past die kennis toe. Daarbij staat steeds de vraag centraal: wat willen mensen zelf? Wij zoeken een coördinator.

Raad van Ouderen

            Raad van ouderen met in het midden minister de Jonge

Rol van coördinator

De Raad van Ouderen wordt ondersteund door een coördinator. De coördinator is de ‘linking pin’ tussen de Raad van Ouderen, het consortium BeterOud, het ministerie van VWS en andere relevante stakeholders.

Taken

De coördinator ondersteunt de Raad van Ouderen op de volgende wijze:

 • Opstellen van een jaarprogramma (samen met de Raad);
 • Bewaken uitvoering van het jaarprogramma;
 • Voorbereiding, begeleiding en verslaglegging van vergaderingen van de Raad;
 • Schrijven van (concept)adviezen;
 • Onderhouden van contacten met het ministerie van VWS;
 • Samenwerking met het consortium BeterOud (en het bezoeken van de vergaderingen);
 •  Regelmatig overleg met de voorzitter van de Raad;
 • Onderhouden van contacten met stakeholders van de Raad (mede op basis van een stakeholdersanalyse die eind 2018 wordt uitgevoerd);
 • Beheren van het vastgestelde budget van de Raad;
 • Opstellen communicatieplan (samen met de communicatiemedewerker van BeterOud);
 • Het bewaken van de onafhankelijkheid van de Raad van Ouderen.

Kennis en vaardigheden

 • Academisch denk- en werkniveau;
 • Visie op en ervaring met cliëntparticipatie;
 • In staat om schriftelijke informatie vlot te verwerken en hier de essentie van te doorzien;
 • In staat om belangrijke informatie op te nemen uit mondelinge mededelingen, kunnen doorvragen en kunnen ingaan op reacties;
 • In staat om nieuwe informatie te vinden, op te nemen en effectief te kunnen toepassen;
 • In staat om opvattingen, visies en voorstellen helder en overtuigend te presenteren, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Kennis van de programmalijnen van het Pact voor de Ouderenzorg;
 • Ervaring op het terrein van wonen, welzijn en zorg.

Specifieke functie-eisen

 • Is bereid om tenminste gedurende de looptijd van het Pact voor de Ouderenzorg (3 jaar) deze functie te vervullen;
 • Is in staat om zich te laten leiden door wat in het belang van ouderen is in de sectoren wonen, welzijn en zorg, op basis van de beleidskaders van BeterOud.

Competenties

 • Gevoel voor politieke verhoudingen
 • Schriftelijke en mondelinge vaardigheid
 • Samenwerken
 • Presenteren
 • Open en tactvol
 • Goed om kunnen gaan met tegengestelde belangen

Faciliteiten vanuit BeterOud

De coördinator wordt aangesteld voor de duur van 3 jaar (gedurende de looptijd van het Pact voor de Ouderenzorg) in eerste instantie voor 0,2 fte. Na een aantal maanden wordt geëvalueerd of uitbreiding nodig is. De coördinator wordt geworven door het consortium BeterOud, waarbij een delegatie van de Raad deel uit maakt van de selectiecommissie. De functie van coördinator is nieuw en zal de komende jaren vorm krijgen. Bij de invulling van de functie is ruimte voor eigen inbreng door de coördinator.

Raad van Ouderen

De Raad van Ouderen bestaat uit 8 betrokken leden van regionale ouderendelegaties en 3 vertegenwoordigers van landelijke seniorenorganisaties. De Raad van Ouderen heeft als hoofddoel om met de betrokkenen van het Pact voor de Ouderenzorg, waaronder het ministerie van VWS, mee te denken over hoe ondersteuning en zorg voor ouderen het beste vorm gegeven kan worden.

De Raad richt zich op het agenderen van actuele en relevante thema’s vanuit het perspectief van ouderen, meedenken over de richting en inhoud van de verschillende lijnen binnen het Pact voor de Ouderenzorg, het uitbrengen van adviezen (gevraagd en ongevraagd) over actuele vraagstukken rondom ondersteuning en zorg voor ouderen en het leggen van de verbinding met de regionale achterbannen.
De Raad van Ouderen komt tien keer per jaar bijeen, waarvan vier keer samen met het ministerie van VWS. Daarnaast nemen leden deel aan bijeenkomsten, werkplaatsen en vergaderingen van BeterOud.

Organisatorische positie

De coördinator wordt aangesteld door het consortium BeterOud en treedt in dienst bij 1 van de consortiumpartners: KBO-PCOB. Het is mogelijk dat de coördinator haar/zijn werkzaamheden voor de Raad combineert met werkzaamheden voor KBO-PCOB. Hierover worden nadere afspraken gemaakt.

Solliciteren

Kandidaten die interesse hebben, worden gevraagd te reageren vóór 5 november 2018 bij Miranda Wesselink (kwartiermaker), via: wesselinkmiranda@gmail.com.

Op 13 november 2018 tussen 15 en 18 uur zullen de sollicitatiegesprekken worden gevoerd. Aanwezig zijn een afvaardiging van de consortiumpartners van BeterOud, een afvaardiging van de Raad van Ouderen en de kwartiermaker.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.beteroud.nl]

Cookies op de website van Beter Oud

Beter Oud gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer