Toon zoekbalkToon menu

Subsidie voor aanpak eenzaamheid bij ouderen 09/09/2019

Er kan subsidie worden aangevraagd voor de opzet, uitwerking en beschrijving van startende en bestaande lokale initiatieven om eenzaamheid bij ouderen terug te dringen. ZonMw heeft daartoe twee subsidieoproepen geplaatst. Reageer snel. Je kunt namelijk alleen een subsidieaanvraag indienen als je uiterlijk 12 september 2019 (om 14.00 uur) een vooraanmelding hebt gedaan. De definitieve subsidieaanvraag moet uiterlijk 8 oktober 2019 zijn ingeleverd.

Eén tegen eenzaamheid

Het actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ van VWS is bedoeld om de trend van eenzaamheid onder ouderen in ons land te doorbreken. Dat gebeurt door de ondersteuning van landelijke en lokale coalities die samen eenzaamheid aanpakken. Ook zet het ministerie van VWS in op het delen van kennis en ervaringen: welke interventies werken? Hier sluit deze subsidieregeling bij aan.

Subsidie voor startende en bestaande initiatieven

De subsidie helpt initiatiefnemers bij het ontwikkelen van hun initiatief en de eerste stappen om hun kennis en ervaringen te delen. Er is een subsidieoproep voor startende initiatieven die als doel hebben het voorkomen of verminderen van eenzaamheid bij ouderen. Zij kunnen maximaal €15.000,- aanvragen. De tweede subsidieoproep is voor bestaande initiatieven. Daarvoor is €25.000,- beschikbaar

Meer informatie

In subsidieoproep voor startende initiatieven en de subsidieoproep voor bestaande initiatieven vind je alle informatie over wat je precies kunt doen met de subsidie, de voorwaarden, de aanvraagprocedure en de beoordelingscriteria.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.beteroud.nl]