Toon zoekbalkToon menu

Transmurale Zorg

Nieuw model voor spoed in de ouderenketen 22/02/2019

Ouderen zijn actief betrokken bij het ontwikkelen van een model door Vilans. Dit model voorkomt dat ouderen in spoedsituaties onnodig worden verplaatst. Met dit model kan het aantal ouderen dat in spoedsituaties bij een huisartsenpost of spoedeisende hulp terecht komt verminderen.

Ouderenadviseur thuis facebook

Het model beschrijft negen verschillende stappen die ouderen zetten als zij in een spoedsituatie terecht komen. Elke stap is voorzien van praktijkvoorbeelden hoe onnodige verplaatsingen kunnen worden voorkomen, zodat professionals inzicht krijgen in hoe zij kunnen omgaan met problemen bij spoedsituaties met ouderen. Ook zijn de werkende principes opgenomen, gebaseerd op literatuuronderzoek en interviews met professionals.

Onnodige verplaatsingen van ouderen voorkomen

Onnodige verplaatsingen van ouderen zijn schering en inslag, weet Monique Spierenburg, expert bij Vilans. ‘Integrale en persoonsgerichte samenwerking is heel belangrijk bij kwetsbare ouderen die terechtkomen op de SEH of huisartsenpost. Daarom is er betere samenwerking en afstemming nodig tussen organisaties en professionals die bij een oudere betrokken zijn. Denk bijvoorbeeld aan de thuiszorg, huisarts, paramedici, ziekenhuis, geriatrie, verpleeghuis, geriatrische revalidatiezorg, psycholoog, psychiater en het wijkteam.

Bij elkaar opgeteld is er voldoende expertise aanwezig. Maar wat is deze expertise waard als zorgprofessionals niet weten wanneer het raadzaam is om samen op te trekken of naar de ander te verwijzen? Als er meer aandacht is voor ondersteuning in het voortraject, kunnen zorgprofessionals een crisis zien aankomen en daarmee mogelijk voorkomen. Kijk daarbij ook breder, breng niet alleen medische, maar ook sociale en psychische aspecten in kaart en vraag wat de oudere zelf wenst.’

Meer lezen

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.beteroud.nl]