Toon zoekbalkToon menu

'Samen… Oud in Rivierenland': de basis voor goede samenwerking voor ouderen begint lokaal 25/10/2019

Kleine stapjes zetten om tot grote verbeteringen te komen voor thuiswonende ouderen. Dat begint lokaal. Mensen moeten elkaar weten te vinden en op lokaal niveau concreet de samenwerking vorm geven. Communicatie is essentieel. Door elkaar te ontmoeten in een netwerk, of door een digitaal platform. Communicatie en samenwerking zijn geen doel, maar een middel. Het zorgt ervoor dat professionals meer tijd kunnen besteden aan zaken die er toe doen zoals direct patiëntcontact, ze krijgen meer overzicht van de zorg en ondersteuning van de patiënt. Het geeft houvast om meer pro-actief in plaats van reactief te werken, wat bijdraagt aan betere kwaliteit van zorg en ondersteuning. Voor de patiënt en mantelzorger betekent het meer regie, minder dubbelingen en het geeft meer rust te weten dat de zorg goed is afgestemd. Hoe we dat doen bij ‘Samen… Oud in Rivierenland’? Je leest het in twee concrete voorbeelden.

1. Communicatieplatfom OZOverbindzorg!

Mura Zorgadvies zocht voor het programma ‘Samen… Oud in Rivierenland’ uit welk communicatiemiddel door en voor álle partijen kan worden gebruikt. Met als doel het verbeteren van de ondersteuning van de zorgcoördinatie en informatie-uitwisseling tussen álle betrokken professionals uit zorg en sociaal domein én patiënten en mantelzorgers. Je denkt misschien; alweer een extra communicatiemiddel? Jazeker. Want wat blijkt; de systemen die op dit moment in gebruik zijn, kennen nog een aantal barrières waardoor gebruik voor onderlinge afstemming beperkt blijft. Drie enthousiaste netwerken met huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, apothekers en welzijnswerkers in Rivierenland zijn nu gestart met het gebruik van communicatieplatform OZOverbindzorg. Met het platform kunnen zorgverleners eenvoudiger onderling en met de patiënt/mantelzorger communiceren, waardoor de samenwerking en daarmee de zorg voor de patiënt versoepelt.

De kracht van OZOverbindzorg is dat álle partijen die betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning eenvoudig toegang krijgen tot het platform. OZOverbindzorg is een platform en geen gedeeld patiëntendossier; het gaat echt over betere afstemming en samenwerking waarbij de patiënt ‘de baas’ is over wie met wie mag communiceren. De eerste indruk is positief; professionals zijn erg gedreven en betrokken om in deze pilot te testen of OZOverbindzorg een passend communicatieplatform is voor regio Rivierenland. De pilot wordt eind 2019 geëvalueerd. Daaruit volgt advies over brede implementatie van OZOverbindzorg in Rivierenland.

2. Netwerkvorming en een lerende aanpak in Deil

Wat houden de preventieve huisbezoeken voor vijvenzeventig-plussers door welzijn in? Hoe zorgen we ervoor dat we beter op de hoogte zijn van elkaars betrokkenheid en uitgevoerde acties bij een patiënt? Wanneer signaleer je iets op een juiste wijze en wat doe je er als professional mee? Zomaar een greep uit de vragen die opkomen als het gaat over samenwerking rondom kwetsbare ouderen. Vragen die de groep van achttien professionals uit Deil met elkaar verbonden; huisartsen, praktijkondersteuner, apothekers, dementieconsulenten, thuiszorgmedewerkers, wijkverpleegkundigen, welzijnsmedewerkers en paramedici zijn vertegenwoordigd in het netwerk. Samen werkte netwerk Deil met Mura Zorgadvies toe naar een visie, doelen en ambitie om beter voorbereid te zijn op de steeds groter wordende ouderenpopulatie met complexe zorgvragen, die steeds langer thuis blijft wonen. Dit is hét moment om daar serieus mee aan de slag te gaan, volgens het netwerk. Er werd een overzicht gemaakt van knelpunten en kansen en mogelijke verbeterpunten voor het netwerk. Hieruit werden de meest urgente punten geselecteerd. Dit zijn in Deil: het multidisciplinair overleg (MDO) en de inzet van een casemanager om afstemming tussen professionals te verbeteren. Deze thema’s werden uitgewerkt in kleine verbeterstappen. Werken aan kleine verbeteringen die leiden tot grote successen, dat motiveert om te blijven verbeteren! 

Peter van de Woestijne, huisarts in Deil, is enthousiast: “Het netwerk en de samenwerking is naar een hoger niveau getild. Onder begeleiding van Mura hebben we een vertaalslag gemaakt van vele ideeën maar ook knelpunten waar we al jaren tegenaan lopen, naar concrete plannen en acties. Vanuit hun onafhankelijke positie konden ze het overzicht houden tijdens de werksessies, zodat we niet verzandden in details. De interactieve werkvormen en heldere presentaties hielpen daarbij.” Na afloop van de sessies ligt er nu een mooi plan waar het netwerk concreet mee aan de slag kan. De begeleiding door Mura en bijeenkomsten in Deil voor professionals werden financieel ondersteund door ZonMw.  Een vervolgsubsidie om de gemaakte plannen ook daadwerkelijk uit te voeren is al aangevraagd.

Programma Ouderenzorg: ‘Samen… Oud in Rivierenland’

In Rivierenland werken we nauw samen om kwetsbare ouderen te voorzien van de juiste zorg op de juiste plaats. ‘Samen… Oud in Rivierenland’ is dé aanpak waar zorg en sociaal domein samenwerken voor innovatieve zorg voor ouderen. Dit doen we met Eerstelijns Centrum Tiel, Zorggroep Gelders Rivierenland, Zorgcentra De Betuwe, Santé Partners, SZR, Ziekenhuis Rivierenland, de Rivierenlandse gemeenten en Mura Zorgadvies. Meer weten? Neem contact op met Suzan Buitenhuis of Eefje de Bruijne.
 

Achttien zorgprofessionals uit Deil gingen met elkaar aan de slag in netwerkvorming rondom kwetsbare ouderen.
 

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.beteroud.nl]Reacties

Eefje de Bruijne 31/10/2019

Beste Trijna, Bij ons zijn de huisarts/POH en/of de wijkverpleegkundige belangrijke signaleerders die -in overleg met de cliënt/patiënt - anderen betrekken bij een MDO of bij OZOverbindzorg. Verder sluiten we aan bij reguliere 'vindplaatsen' zoals KBO's of Wijkcentra, maar bijvoorbeeld ook sociale wijkteams. Die mensen die nog niet in zorg zijn of die minder actief zijn, bereik je daar echter niet zo 123 mee. Dat blijft inderdaad een uitdaging!


Trijna van der Veen 31/10/2019

Ook wij bezoeken de ouderen preventief. We zitten echter met 1 groot probleem en dat is dat we van de gemeente i.v.m. de AVG al twee jaar geen nieuwe gegevens van de ouderen meer krijgen. Geen "nieuwe ouderen", geen verhuizingen, geen overlijdensgegevens. Hoe komen jullie aan up to date gegevens van de ouderen?