Toon zoekbalkToon menu

Raad van Ouderen: 'Niet over ons, zonder ons!' 28/10/2019

Ouderen hebben steeds vaker inspraak bij projecten, ontwikkelingen en onderzoek dat over henzelf gaat. Dat is deels te danken aan het harde werk van de Raad van Ouderen, die in oktober een jaar bestaat. We blikken terug en kijken vooruit met Gonny de Vries-Kerckhaert, lid van het eerste uur, en Carlijn van Aalst, coördinator van de raad.
Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) vormde de basis voor de Raad van Ouderen. ZonMw startte in 2008 met dit programma om de zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Eén van de belangrijkste inzichten van het NPO? De inbreng van ouderen zelf is cruciaal bij het verbeteren van de ouderenzorg. Dat bleek ook uit een tussentijdse analyse van het programma: er moest meer aandacht komen voor het welzijn en de stem van ouderen zelf. Zij kregen daarom een centrale plek in de regionale ouderennetwerken. Ook was er een landelijke ouderenafvaardiging.

Uiteindelijk hebben duizenden ouderen in acht regionale netwerken in Nederland meegedacht, meegepraat en meebeslist over ouderenzorgprojecten. Met als resultaat dat het aanbod van zorg en ondersteuning beter aansluit bij de wensen en behoeften. Ook de inhoudelijke focus van het NPO veranderde dankzij de inbreng van ouderen. Waar het in de beginjaren vooral over zorg ging, kwamen daar langzaam maar zeker ook domeinen als welzijn, wonen en samenleven bij. Kortom: alles wat belangrijk is om een goed leven te leiden als je ouder wordt.

Gevraagd en ongevraagd advies

Toen het NPO in 2016 stopte, ging BeterOud door met de beweging die in gang was gezet. ‘BeterOud is een consortium dat samen met ouderen, zorgprofessionals, zorgorganisaties en onderwijsinstellingen zichtbaar maakt wat we weten en op zoek gaat naar nieuwe oplossingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg’, vertelt Carlijn van Aalst, coördinator van de Raad van Ouderen. ‘We merkten dat er behoefte was om de landelijke ouderenparticipatie, zoals deze vorm had gekregen in het NPO, voort te zetten. Ook bij de ouderen zelf was er veel energie om te blijven meedenken, meepraten en meebeslissen.’


Dé oudere bestaat niet

De Raad van Ouderen adviseert alleen over thema’s die er écht toe doen in het leven van ouderen. ‘Denk bijvoorbeeld aan langer thuis blijven wonen, je veilig voelen met de enorme opkomst van ICT en je weg vinden in de wirwar van regels waar we soms mee te maken hebben’, legt Gonny uit. ‘Omdat dit voor iedereen anders is, gaan we met individuele ouderen in gesprek over wat zij nodig hebben om een goed leven te kunnen leiden. De oudere bestaat namelijk niet.’ Deze persoonlijke gesprekken, in combinatie met signalen uit de samenleving en allerlei (eigen) onderzoeken, vormen de basis voor de adviezen. Het eerste advies was input voor een campagne van het ministerie van VWS om de beeldvorming over ouder worden te verbeteren.

Anders denken

De raad heeft de komende tijd dus genoeg te doen. Carlijn: ‘Het Pact van de Ouderenzorg loopt nog tot en met 2021, maar ik kan nu al wel zeggen dat we een club zijn met grote ambities. Bovendien is er een grote noodzaak en een sterke wil om de stem van ouderen een meer structurele plek te geven. Dat vraagt om meer capaciteit en daarover blijf ik graag in gesprek met het ministerie. Onze positie in het enorme krachtenveld van de ouderenzorg is nog niet vanzelfsprekend, maar de kleine stapjes die we zetten zijn erg hoopgevend. Vooral gezien de beperkte middelen die we tot onze beschikking hebben. We doen het voor mijn gevoel op de achterkant van een bierviltje.’

Lees hier het volledige interview 

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.beteroud.nl]