Toon zoekbalkToon menu

Participatie

Goed oud worden vraagt brede maatschappelijke beweging 03/07/2019

Er is een brede maatschappelijke beweging nodig die leidt tot nadenken over ouder worden en hoe je je daarop kunt voorbereiden. Behalve ouderen zelf kunnen ook overheden, maatschappelijke organisaties, private partijen en ouderenorganisaties meedoen. Dat schrijft de Raad van Ouderen in een advies aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Voorbereiden op ouder worden

In het kader van het programma Langer Thuis van het Pact voor de Ouderenzorg heeft de minister de Raad van Ouderen gevraagd advies uit te brengen over ‘Voorbereiden op ouder worden’. De minister onderkent de urgentie van bewustwording over voorbereiden op het ouder worden, en stelt de vraag hoe dat het beste kan worden gedaan. De Raad vindt het net als de minister belangrijk dat mensen zich bewust worden van de veranderingen die bij het ouder worden horen en dat ze zich daar actief op voorbereiden, maar benadrukt dat deze bewustwording de hele samenleving raakt en niet alleen ouderen en hun directe omgeving.

Cultuuromslag

‘Komende generaties ouderen worden anders oud. De ouderen van nu zijn anders dan die van twintig tot dertig jaar geleden. Ook verandert de rol van de overheid. De burger moet meer zelf doen, maar moet daar ook toe worden aangezet’, schrijft de Raad van Ouderen. De Raad is dan ook van mening dat meer structurele inbedding van de vraag hoe je je goed voorbereidt op het ouder worden noodzakelijk is, zodat individuen en organisaties zich bewust worden van het belang daarvan. De Raad realiseert zich dat dit bewustwordingsproces alle kenmerken van een cultuuromslag heeft en mogelijk een generatie of meer gaat duren.

Aandacht voor diversiteit

In het advies beantwoordt de Raad van Ouderen enkele specifieke vragen over de bewustwording. Leeftijd speelt volgens de Raad een beperkte rol wanneer ouderen gaan nadenken over ouder worden. Dat moment is meer gebonden aan belangrijke persoonlijke gebeurtenissen, zoals uithuisgaande kinderen, geboorte kleinkinderen, ontslag, ziekte of wijziging woonsituatie. Vooral de naaste omgeving en mensen en organisaties met wie ouderen al contact hebben, kunnen hen aanzetten na te denken over de volgende levensfase.

Wat de toon van de boodschap betreft, pleit de Raad voor een eigen aanpak voor verschillende doelgroepen, zoals overheden, private partijen, seniorenorganisaties en individuele burgers. Voor de boodschap voor ouderen adviseert de Raad onder meer die positief te formuleren en te wijzen op mogelijkheden, ouderen te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid, aandacht te hebben voor diversiteit en aan te sluiten op waar mensen op dat moment aan toe zijn.
 
Het adviesrapport is aangeboden aan minister Hugo de Jonge en is integraal meegegaan als bijlage bij zijn voortgangsrapportage ‘Langer Thuis', die op 2 juli 2019 is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Meer informatie

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.beteroud.nl]Reacties

Tessa Los 2/4/2020

https://www.mentaalgoedoudworden.nl


Hennie de Boer 22/8/2019

Graag breng ik n.a.v. dit advies de laagdrempelige workshopserie POWER Veerkracht op Leeftijd onder de aandacht als voorbeeld hoe ouderen zich voorbereiden op hun nieuwe levensfase . Zie https://www.powernederland.nl in welke gemeenten ouderen dit zelf organiseren.


Annemarie Dekker 8/7/2019

Mijn missie sluit aan bij die van De Raad van Ouderen, zoals in onderstaande link. Ik geloof ook in beweging en draag bij door nu zelf in beweging te komen. Met de ambitie om op de juiste tijd met de juiste mensen en de juiste middelen de juiste dingen te doen. Zodat ook ouderen onderdeel blijven van onze participatiesamenleving. Daarom organiseer ik een eerste verkenning om samen taal te gaan geven aan nieuwe antwoorden op bestaande en op toekomstige sociale vraagstukken. Om het werkelijk anders te gaan doen en toch aansluiting te houden bij diverse belangen. Ben jij bekend met het domein van de politiek, het (zorg)onderwijs of werkzaam in de (ouderen)zorg en wil je meedenken en mee ontwikkelen door middel van CO-creatie? Dan zie ik je 'aanmelding' graag tegemoet. Samen komen we verder!
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6553951001911664640/