Toon zoekbalkToon menu

Overzicht in een oogopslag: Wie is wie bij dementie 24/10/2019

Dementie is een ziekte die het hele leven beslaat. Dementie houdt zich niet aan wetten, regels en schotten. In ons land is de zorg en ondersteuning fijnmazig georganiseerd. Dat zien we terug in het grote aantal beroepskrachten en vrijwilligers dat actief is in de ondersteuning en zorg voor kwetsbare ouderen. Het voordeel daarvan is dat er veel zorg en ondersteuning beschikbaar is, de keerzijde ervan is dat het een opgave is deze zorg en ondersteuning integraal op elkaar af te stemmen. Als je dementie hebt, krijg je dan dus ook met verschillende personen te maken, zowel informeel als professioneel. Vanuit zorg én vanuit welzijn. Een veelgehoorde vraag is: wie is wie, wie doet wat?

De ‘Wie is wie bij dementie’ brengt het landschap van zorg- en welzijnsprofessionals rond een cliënt in beeld. Zo zie je in een oogopslag wie er betrokken is. Casemanager, psycholoog, huisarts, wijkteam, dagbesteding: allemaal hebben ze een plekje gekregen op de infographic. Zo geeft de ‘Wie is Wie’ antwoord op een van de meest basale vragen: wie staan er om mij heen?

Esther Tetteroo, casemanager Vivent: ‘De ‘Wie is wie bij dementie’ is een mooi middel om als casemanager je netwerk weer eens goed in kaart te brengen. Het zou een hulpmiddel zijn voor relatiebeheer, om zo alle betrokkenen langs te gaan. Ik zou het document invullen voor de lokale situatie in het netwerk waarin ik werk, per wijk of (kleine) gemeente. De ‘Wie is wie bij dementie’ kan dan ook gebruikt worden voor alle partijen als naslagwerk. Het maakt de sociale kaart inzichtelijk.’

Voor wie?

De ‘Wie is wie bij dementie’ kan vanuit verschillende perspectieven benut worden: vanuit de persoon met dementie en zijn mantelzorger, om zicht te krijgen op het informele en professionele zorgnetwerk. Maar ook door een casemanager of professional uit de eerstelijnszorg. Zij kunnen zo in beeld brengen wie er allemaal bij een cliënt betrokken is. Ook op netwerkniveau kan de ‘Wie is wie bij dementie’ toegepast worden. Een handig hulpmiddel om zicht te krijgen op alle betrokkenen bij de dementiezorg- en ondersteuning op lokaal niveau en om zo de zorg en ondersteuning meer integraal te ondersteunen.

Hoe te gebruiken?

De ‘Wie is wie bij dementie’ bestaat uit twee delen: een overzichtelijke infographic en daarnaast afzonderlijke pagina’s per professional. Op die pagina’s kunnen contactgegevens van de betreffende professional worden ingevuld (door de professional zelf, of in te vullen door de persoon met dementie of diens mantelzorger). Vervolgens kan dit worden geprint en bewaard op een handige plek. Op die manier kan de ‘Wie is wie bij dementie’ fungeren als een sociale kaart. 

De ‘Wie is wie bij dementie’ is een aanvulling op de eerder ontwikkelde ‘Wie is wie in de wijk en ‘Wie is wie voor ouderen’. Een handig en veelgebruikt instrument om overzicht te krijgen en de zorg en ondersteuning beter op elkaar af te stemmen. In de ‘Wie is wie in de wijk’ worden de verschillende professionals uitgelicht en beschreven, in sommige gevallen komt er ook iemand aan het woord in een filmpje, zoals het geval is bij een casemanager dementie (pagina 15). 

Gerie Timmerman – Giltjes, Casemanager Geriant: ‘De ‘Wie is wie bij dementie’ is een mooi instrument voor mantelzorgers. Met dit document heb je alle belangrijke personen en instanties op een rijtje. Het is prettig om een sociale kaart te hebben die volledig is. Ik zou de mantelzorgers die ik tegenkom in mijn werk, wijzen op het bestaan van de ‘Wie is wie bij dementie’ en de toegevoegde waarde hiervan benoemen.’

Auteurs

De ‘Wie is wie bij dementie’ is ontwikkeld door het praktijkverbeterprogramma Dementiezorg voor Elkaar, een consortium bestaande uit onder andere Vilans en Movisie. Vanuit Vilans werkten Lisa Delmée en Jan Willem Bloemen mee, vanuit Movisie waren Ilse Zwart-Olde en Hans Alderliesten betrokken.

Meer weten?

Doel van het programma ‘Dementiezorg voor Elkaar’ is de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie verbeteren door de zorg en ondersteuning nog meer dan nu af te stemmen op hun persoonlijke leefwereld, over de grenzen van wonen, zorg en welzijn heen. Ook ketenregisseurs, netwerkcoördinatoren, casemanagers, thuiszorgmedewerkers, wijkverpleegkundigen, mantelzorgondersteuners en huisartsen willen allemaal graag aansluiten bij wat hun cliënten nodig hebben maar in de praktijk is dat vaak niet eenvoudig. Het programma ‘Dementiezorg voor Elkaar’ ondersteunt samenwerkingsverbanden van professionals die hieraan willen werken.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.beteroud.nl]