Toon zoekbalkToon menu

Lokaal samenwerken

'Niet voor alle eenzame ouderen is een ontmoetingscentrum een goed idee' 23/01/2019

In Nederland wonen 312 duizend 55-plussers met een migratieachtergrond. Een vaak vergeten groep die Tineke Fokkema, bijzonder hoogleraar Ageing, Families and Migration aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, al jaren met veel passie en bevlogenheid onder de aandacht brengt van wetenschappers en professionals.


Hoe gaat het met migrantenouderen in Nederland?

Tineke Fokkema vertelt: 'Er is het meest bekend over de grootste groepen ouderen van niet-westerse komaf. Daar is simpelweg meer onderzoek naar gedaan. Wat mij van al die onderzoeken het meest in het oog springt, is de grote eenzaamheid onder Turkse en Marokkaanse ouderen. Zo’n twee derde van de Turkse en Marokkaanse 55-plussers voelt zich eenzaam. Dat is een alarmerend cijfer, want van de ouderen zonder migratieachtergrond geeft ‘slechts’ zo’n een op de drie aan zich eenzaam te voelen. Bij Surinaamse ouderen ligt dit getal iets hoger. Zij staan in cultureel opzicht dichter bij de Nederlandse cultuur en ervaren ook minder taalproblemen dan Turkse en Marokkaanse 55-plussers.'

cijfers-migrantenouderen-nederland

Eenzaamheid niet eenvoudig op te lossen

'Ik heb veel onderzoek gedaan naar eenzaamheid onder ouderen en het belangrijkste dat ik daarvan heb geleerd, is dat je alleen hulp kunt bieden als je precies weet wat de oorzaken van eenzaamheid zijn.’ Fokkema zet een iets hogere stem op. ‘Oh, deze ouderen zijn eenzaam! Laten we ze naar een ontmoetingscentrum brengen.’ Dan serieuzer: ‘Er zijn zoveel organisaties in Nederland die iets voor eenzame ouderen willen betekenen, maar onvoldoende stilstaan bij de werkzaamheid van hun interventies. Als iemand niet genoeg vrienden heeft en over voldoende sociale vaardigheden beschikt, is een ontmoetingscentrum een goed idee. Maar als een persoon ontzettend verlegen is of de hele dag loopt te zeuren, heeft dat weinig zin.’

Tineke Fokkema is spreker op het congres Zorg en welbevinden van oudere migranten' op 19 februari a.s.
Deelname is gratis, de voertaal van dit congres is Engels.

Lees het volledige interview op KIS.nl

Meer lezen

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.beteroud.nl]