Toon zoekbalkToon menu

Transmurale Zorg

Waardevolle inzichten voor integrale ouderenzorg 08/02/2019

SUSTAIN  is een Europees onderzoeksproject over duurzame integrale zorg voor thuiswonende ouderen in Europa. Het project heeft als doel om bij te dragen aan betere kwaliteit en organisatie van ouderenzorg.

Sustain-BeterOud.jpg

Het onderzoeksproject brengt 14 bestaande Europese initiatieven in kaart. In Nederland zij nhet Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), VU medisch centrum (VUmc) en Vilans betrokken.

Lokale knelpunten en verbeterprojecten

‘Er zijn verbeterprojecten geïmplementeerd waarin aandacht werd besteed aan lokale knelpunten,’ vertelt SUSTAIN-projectmanager Simone de Bruin van het RIVM. ‘Opvallend zijn de overeenkomsten in de uitkomsten. Zo zien we bijvoorbeeld dat professionals en managers vaak tevreden zijn over de geleverde persoonsgerichte zorg.
 
Ouderen en mantelzorgers hebben vaak andere opvattingen dan zorgprofessionals over wat persoonsgerichte zorg is. Zo vond een deel van de ouderen bijvoorbeeld dat er onvoldoende naar hun behoeften werd gekeken. Ook wisten zij niet dat zij een zorgplan hadden, wat zij ermee konden en hoe zij konden meebeslissen over de zorg. Verder zien we vergelijkbare factoren die heel bepalend zijn of zo’n verbetertraject wel of niet werkt. Zo is leiderschap belangrijk, moet je elkaars taal spreken en is het belangrijk dat professionals gefaciliteerd worden in het delen van informatie.’

Meer informatie

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.beteroud.nl]