Toon zoekbalkToon menu

Participatie

Gelukkig ouder worden 22/06/2020

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft het essay 'gelukkig ouder worden in een veranderende samenleving' geschreven. Het essay geeft een kijkje in hoe het ouder worden wordt ervaren en zet aan tot nadenken over creatieve oplossingen en initiatieven die mogelijk en nodig zijn. Zo kunnen mensen zinvol en gezond ouder worden.

Bekijk het essay

Veranderende samenleving

De samenleving verandert snel door digitalisering, flexibilisering en informalisering. Soms door ingrijpende gebeurtenissen zoals de coronacrisis. Tijdens de coronacrisis zijn veel nieuwe creatieve ideeën bedacht voor en met senioren. 

Langer vitaal betekent langer kwetsbaar

De stijgende levensverwachting betekent langer vitaal zijn, maar ook langer  kwetsbaar en afhankelijk zijn van anderen. Hoe kan je daar mee omgaan? Dat is een vraag voor zowel de mensen zelf als voor de samenleving. Het essay beschrijft drie uitdagingen:
  • Kwetsbaarheid
  • Eenzaamheid
  • Gebrek aan zingeving
 Alle drie zijn direct van invloed op het gelukkig oud worden.

Diversiteit

Hoe mensen hun leven zin geven en van betekenis willen en kunnen zijn voor de samenleving verschilt van persoon tot persoon. In het essay wordt tevens het advies van De Raad van Ouderen genoemd waarin zij spreken over meer aandacht in het beleid voor diversiteit binnen de leeftijdscategorie 65+. Denk hierbij aan man-vrouwverschillen, migratie-achtergond, fase van ouder worden en sociale status. 

Lees  het essay

Artikel is reeds gepubliceerd op de website van KBO-PCOB

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.beteroud.nl]