Toon zoekbalkToon menu

Participatie

Praat mee: Dialoognota ouder worden 2020-2040 05/02/2021

Hoe kunnen we de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de ouderenzorg ook voor komende generaties borgen? Het ministerie van VWS stelde de Dialoognota Ouder worden 2020-2040 op om de mogelijkheden daarvoor te verkennen. Wij gaan graag met u in dialoog over deze mogelijkheden en nodigen u uit om deel te nemen aan de digitale raadpleging.

Help mee: vul de digitale vragenlijst in

Op de website van Waardigheid en trots kunt u de vragenlijst invullen.

De raadpleging is primair gericht op beleids- en kwaliteitsmedewerkers en bestuurders in de ouderenzorg. Ook branche- en beroepsverenigingen worden benaderd. De vragenlijst staat open voor iedereen. 

Vul vragenlijst in
 

Dialoognota Ouder worden 2020-2040

Lees de Dialoognota Ouder worden
 

De focus van deze nota ligt op ouder worden en ouderenzorg in de wijk en verpleeghuis. Dus op wat de oudere zelf kan en doet in de eigen omgeving of zorgomgeving. Dat betekent dat de netwerkzorg rondom ouderen, inclusief de huisarts wel wordt meegenomen in dit verhaal, maar bijvoorbeeld de medisch specialistische zorg niet.

Menukaart beleidsopties

Dit document is geen visie van het kabinet. Het is ook geen visie van het ministerie van VWS. Het bevat zelfs geen standpunten en er worden geen keuzes gemaakt. Dit document is een ‘menukaart’ van maatregelen die bij kunnen dragen aan de kwaliteit, toegankelijkheid en/of betaalbaarheid. Het document bevat ook niet alleen maar maatregelen waarover wij enthousiast worden; het document bevat ook een aantal pijnlijke maatregelen. Wellicht zijn ook zulke maatregelen nodig om de zorg voor ouderen ook in de toekomst te kunnen blijven bieden.

Dialoog

Tot medio maart willen we met u in dialoog. Wat is er nodig? Wat is urgent? Wat moet in ieder geval geregeld worden? Wat wordt in de aangeboden beleidsopties nog gemist? Waar moeten we beginnen? Uw kunt uw input in elk geval geven via de vragenlijst hieronder. In maart ronden we het document af, zodat het input geeft voor de vorming van het Regeerakkoord van een volgend kabinet.

Na het afronden willen we de gesprekken met u vervolgen om samen tot de goede uitwerking van een beleidsagenda te komen. De toekomstige zorg van ouderen is namelijk niet alleen een verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid; daar heeft iedereen een rol in.

Meer informatie

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.beteroud.nl]Reacties

Akkie Hofstee 9/2/2021

Er zijn altijd meerdere gronden om te onderzoeken wat "beter" oud, gezond etcetera is. Schaarste aan zorg, beleid dat niet meer bij de huidige tijd past, financiering .... Om maar enkele te noemen. Juist door de schaarste en doordat ouderen andere wensen hebben dan het huidige aanbod aan wonen met zorg, zijn er veel burger initiatieven ontstaan. Dat blijft voorlopig zeker nog doorgaan. Volgens mij moet huidig en toekomstig beleid een reguliere plek inruimen voor deze zorg voorzieningen van onderop. Dat is immers maatwerk en wordt gedragen door de mensen/ouderen om wie het gaat.