Toon zoekbalkToon menu

Langer Veilig Onderweg - Plan Veilige Mobiliteit Ouderen 2021-2025 10/08/2021

In mei heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het Plan Veilige Mobiliteit Ouderen aangeboden aan de Kamer. Bij de totstandkoming van dit plan zijn veel partijen binnen BeterOud betrokken. Het plan is een verzamel- en startpunt waarin bestaande en nieuwe acties bij elkaar zijn gebracht. De komende jaren bekijken de betrokken maatschappelijke partijen, zoals zorg- en welzijnsorganisaties, ouderenbonden en mede-overheden hoe ze verder kunnen bouwen aan een gezamenlijke aanpak om de kwetsbaarheid van ouderen in het verkeer zoveel mogelijk te verkleinen.
Mobiliteit is erg belangrijk voor de kwaliteit van ons dagelijks leven. We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig mobiel blijven en de mobiliteit van ouderen is de afgelopen decennia sterk toegenomen. De toegenomen mobiliteit heeft ook een keerzijde. Door de vergijzing groeit het aantal mensen voor wie het een uitdaging is om veilig mobiel te blijven. In de afgelopen 10 jaar is het aantal verkeersslachtoffers vooral onder ouderen sterk toegenomen, in het bijzonder onder oudere fietsers en scootmobielers. Aandacht voor de veiligheid blijft dan ook onverminderd nodig.

Vier actielijnen

Het plan kent vier actielijnen:
1. Leeftijdsvriendelijke verkeersomgeving
Veilig ingerichte wegen, fietspaden en voetpaden kunnen ongevallen voorkomen en de letselernst van eventuele ongevallen beperken. Oudere automobilisten, fietsers, scootmobielers en voetgangers zijn gebaat bij meer tijd, ruimte, overzicht en zichtbaarheid. Het gaat dan om zaken als goede markering, goede verlichting, voldoende brede fiets- en voetpaden en veilige oversteekplaatsen en kruispunten.

2. Veilig verkeersgedrag door en voor ouderen

Ouderen zijn zich niet altijd bewust van hun beperkingen. Door ouderen zich hiervan bewust te maken kunnen zij tijdig hun verkeersmiddel of verkeersgedrag aanpassen. Naasten of professionals kunnen hierbij behulpzaam zijn. Maar ook andere verkeersdeelnemers moeten zich meer bewust zijn van extra kwetsbare verkeerdeelnemers, zoals ouderen.

3. Veilig gebruik van voertuigen en hulpmiddelen door ouderen

Het is van belang dat ouderen goed geïnformeerd zijn over mogelijke hulpmiddelen of vervoersalternatieven die rekening houden met hun behoeften, vaardigheden en beperkingen.

4. Verbinding verkeersveiligheid met zorg en welzijn

Ook professionals in het domein van zorg en welzijn hebben een rol in de verkeersveiligheid van hun oudere cliënten. Zij kunnen worden geholpen met duidelijke informatie of adviezen over beschikbare aanpassingen, andere vervoersopties en alternatieve vervoersmiddelen, zoals een driewielfiets of openbaar vervoer. Ook kan het ministerie hen helpen om tijdig het gesprek over veilige mobiliteit met ouderen en hun naasten aan te gaan.
 
Voor BeterOud is veilige mobiliteit een belangrijk thema. Op de website wordt aandacht besteed aan het thema en de Werkplaats 'Veilige mobiliteit' ontwikkelt producten die eind 2021 beschikbaar komen. Download het Plan Veilige Mobiliteit Ouderen hier
 
Voor eventuele vragen over het plan kunt u mailen naar mobiliteitouderen@minienw.nl

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.beteroud.nl]

Cookies op de website van Beter Oud

Beter Oud gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer