Toon zoekbalkToon menu

Meer aandacht voor woonplezier van ouderen 10/09/2019

De wens van veel ouderen is om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. En daar is het rijksbeleid ook op gericht. Er is al veel onderzoek gedaan naar hoe ouderen dan willen wonen, waarbij vaak gekeken wordt naar de functionele aspecten van een huis: is de woning geschikt om zelfstandig te blijven wonen, ook als iemand zorg nodig heeft of (lichamelijke) beperkingen ervaart? Daarvoor moet de woning soms worden aangepast, bijvoorbeeld een ruimere douche en een hoger toilet.

Zelfstandig thuis blijven

Maar wat maakt een huis voor ouderen nu écht hun thuis? Wat draagt bij aan het woonplezier, hetgeen minstens zo belangrijk is als de geschiktheid van de woning. Daar heeft de ANBO recent onderzoek naar gedaan, samen met Leyden Academy on Vitality and Ageing. Ruim 3200 mensen met een gemiddelde leeftijd van 73,8 jaar hebben de vragenlijst ingevuld. 

En wat blijkt? Ouderen zijn positief over hun woning en hun woonomgeving. Zij geven hun huis gemiddeld een 8,3. De meerderheid van de respondenten geeft ook aan te willen blijven wonen in hun huidige woning. 

Onderzoek naar het thuisgevoel

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “In bestaande onderzoeken is weinig aandacht voor het ‘thuisgevoel’, terwijl voor de meeste mensen dat het belangrijkste is: of ze zich ergens thuis voelen. Daarom hebben we ons nu in dit onderzoek daarop gericht.

Wat maakt een huis een thuis? Welke woonaspecten, zoals ruimtes binnen en de omgeving buiten, zijn van invloed op dat thuisgevoel? Op die manier kunnen we beter begrijpen hoe een huis een thuis wordt en op welke wijze mensen voor zichzelf een thuis creëren, ook wanneer ze (noodgedwongen) moeten verhuizen.”

Lex van Delden, onderzoeker bij Leyden Academy on Vitality and Ageing: “Met dit onderzoek verzamelen we niet alleen informatie over wonen en thuisgevoel, maar hopen we ook dat we mensen laten nadenken over wat zij nu echt belangrijk vinden in, aan en rondom hun woning om zelf het woonplezier te kunnen vergroten.”


Uit het onderzoek blijkt dat het met het thuisgevoel bij de meeste mensen wel goed zit. Op een schaal van nul tot tien geven respondenten gemiddeld een 8,3 voor hoe tevreden ze met hun woning zijn. Twee-derde van de respondenten geeft aan het meest positieve gevoel te hebben over de woonkamer; de ruimte waar 81% dan ook de meeste tijd binnenshuis doorbrengt.

Het Thuisgevoel

In het onderzoek is ouderen gevraagd wat hun huis een thuis maakt. Mensen geven aan dat het gaat om een plek waar ze zichzelf kunnen zijn, zich kunnen ontspannen en zich op hun gemak en veilig voelen. Mensen vinden het heel belangrijk dat het gezellig is, warm en geborgen. Het thuisgevoel hangt samen met veel verschillende aspecten, die mensen meestal zelf in handen hebben.

Een voor de hand liggend voorbeeld is het inrichten van de woning naar eigen smaak met dierbare, betekenisvolle spullen die herinneringen en vertrouwdheid oproepen. Zo ontstaat een eigen sfeer en identiteit. Respondenten noemden daarbij schilderijen, foto’s, boeken, muziek en bloemen (‘Erg gezellig, mijn eigen spulletjes, mooie kunst!’).

Betekenisvolle relaties maken een thuis

Een groot deel van de respondenten geeft daarnaast aan dat betekenisvolle relaties ook erg belangrijk zijn voor het thuisgevoel, zoals het contact met naasten die in de omgeving wonen en uiteraard het samenzijn met een partner (‘Dat we met z’n tweeën zijn’). Juist het gemis van een overleden partner of een verandering in de samenstelling van de buurt kan daarentegen het thuisgevoel verminderen (‘Sinds het overlijden van mijn vrouw is mijn huis een huis, geen thuis meer’).

Andere veelgenoemde aspecten die belangrijk zijn voor een thuisgevoel zijn het leven met huisdieren en factoren in de omgeving van de woning, zoals een tuin, bos, de buurt, groen, landelijk, uitzicht en bereikbaarheid (‘Huis, tuin en natuur in de omgeving’).

Ook woonplezier in het verpleeghuis

Soms is zelfstandig wonen niet meer haalbaar en verhuist een oudere naar een zorgsetting, zoals een verpleeghuis. Ook daar is steeds meer aandacht voor het woonplezier van bewoners. Bijvoorbeeld bij zorgorganisatie De Posten in Enschede zijn reeds 73 ‘medewerkers Woonplezier’ aan het werk. Zij zijn voornamelijk in de gemeenschappelijke huiskamers te vinden en zorgen voor persoonlijke aandacht voor de bewoners, leuke activiteiten, en een gezellige leefomgeving. Zij stimuleren dat mensen meedoen en ook elkaar beter leren kennen.

Medewerker Woonplezier Esther vertelt “ik maak het gezellig, dek de tafel en maak een babbeltje. Met sommige mensen luister ik naar muziek, speel spelletjes met ze of we maken een wandeling. Die persoonlijke aandacht is zo waardevol, je ziet mensen echt opfleuren. Ik wil ze vooral een huiselijk gevoel geven”. De medewerkers Woonplezier worden betaald uit het extra budget dat in 2018 beschikbaar kwam voor het verbeteren van de kwaliteit van de ouderenzorg. 

Bronnen
ANBO
DePosten
 

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.beteroud.nl]