Zorg + onderwijs + sociaal werk = Zorgpact

03 juni 2016

Naar een duurzaam zorg-en-welzijnsstelsel dankzij regionalisering, vernieuwing en samenwerking.

'De vernieuwing in het sociale domein vindt plaats in de regio’s,' aldus Johan Brongers, directeur van sociaalwerkorganisatie Tinten groep en bestuurslid van Sociaal Werk Nederland. 'En die vernieuwing is niet een kwestie van ieder voor zich, maar echt een gezamenlijke inspanning.'

Die gedachte is ook de basis van het Zorgpact, een nationaal samenwerkingsverband dat zich sterk maakt voor regionale samenwerking tussen oorspronkelijk zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en lokale overheden. Brongers: ‘Maar ook andere organisaties uit het sociale domein sluiten zich aan, waaronder het sociaal werk.'

Zorg en sociaal werk groeien naar elkaar toe

Zorgpact illustreert de kentering die zich in de zorg voltrekt, vindt Brongers. ‘We zien met Machteld Huber dat het in de gezondheidszorg steeds meer gaat om welbevinden, en niet over behandelingen. Wil je naar een duurzaam stelsel dat werkt? Dan is het belangrijk dat je de goede interventies kiest. De medische is niet altijd de beste, soms is een interventie met een duidelijke sociaalwerkcomponent beter.'

Zorgpartijen staan steeds meer open voor samenwerking en kennen sociaal werk een belangrijke plek toe, is de ervaring van Brongers. ‘Bij Tinten werken we met veel zorgaanbieders samen, bijvoorbeeld met huisartsen binnen SamenOud.’

Die succesvolle aanpak voorziet in een jaarlijkse screening van 75-plussers binnen de aangesloten huisartsenpraktijken in Groningen. Iedere gescreende oudere met een verhoogde kwetsbaarheid of complexe zorgbehoefte, krijgt bezoek van een casemanager. ‘Die kijkt samen met de oudere op welke levensgebieden ondersteuning nodig is.’

Subsidie voor gezond ouder worden

Een mooie opsteker voor het Zorgpact-Noord is de subsidie van ruim 585.000 euro die minister Bussemaker recent heeft toegekend aan het NetwerkZon2020. Dit Noord-Nederlandse netwerk is een samenwerkingsverband van onderwijs, zorg- en welzijnsorganisaties en overheden, dat zich richt op gezond ouder worden. Brongers: 'Er komen 50 leernetwerken met studenten, ouderen, jongeren en praktijkopleiders. Zo kun je denkkracht en ervaringen combineren op zowel zorg- als welzijnsgebied.'

En verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...