‘Mensen komen een dagje naar de boerderij’

29 november 2017

Tijdens de leergemeenschappen Innovatie in dagbesteding van BeterOud komen inspirerende voorbeelden aan bod van nieuwe vormen van daginvulling voor mensen met dementie. Op 21 november was de tweede leergemeenschap, waarin Ronald van de Vliet vertelde over de aanpak van zijn zorgboerderij Op Aarde (in Brielle) en medewerkers van de Zonnehof presenteerden twee eigen ontwikkelde oplossingen, namelijk een spel en activiteitenkalender.

Lees over het spel en de activiteitenkalender

beteroud-leergemeenschap-innovatie-dagbesteding-ouderen-zorgboerderij

Van Vliet begon zijn zorgboerderij vijf jaar geleden met zijn partner Arjan Monteny. ‘Ik deed vrijwilligerswerk op een zorgboerderij en mijn partner was adviseur voor verbreding van agrarische bedrijven met meer functies. Op een avond dachten we: waarom gaan we dit zelf niet doen? Binnen een half uur lag er een plan. Bij mijn oma heb ik een aantal jaren geleden gezien hoe zorg voor ouderen met dementie niet moet. Nu konden we het zelf beter doen.’

beteroud-leergemeenschap-innovatie-dagbesteding-ouderen-zorgboerderij

Bewegen, zingeving en normaal

Op Aarde is een echte boerderij met 15 hectare akkerbouw, een moestuin, kippen, varkens, schapen, geiten, poezen en een hond. In het zorggedeelte is per dag plaats voor 18 mensen met dementie of sociaal isolement. Zij zijn van 9.45 uur tot 15.45 uur op de boerderij. Voor de zorgtaken is een verzorgende aanwezig en er is een activiteitenbegeleider. Daarnaast zijn er vier vrijwilligers en/of stagiaires per dag. En natuurlijk één van de twee zorgboeren. In de zorgboerderij zijn drie kernwaarden leidend: bewegen, zingeving en normaal. Van de Vliet: ‘Alles wat we doen, is gebaseerd op die kernwaarden.’

‘'Zorg wordt verleend vanuit drie kernwaarden. Met resultaat: in tevredenheidsonderzoeken krijgt de boerderij een 9. We focussen op talent.'

Verleiden

‘Bewegen is belangrijk voor mensen met dementie. Het zorgt ervoor dat het proces minder snel gaat’, legt Van de Vliet uit. Verleiden tot bewegen is bij Op Aarde dan ook het motto. ‘Onze schapen en geiten gaan ’s nachts naar binnen. Voor die beesten hoeft dat niet, maar zo kunnen onze deelnemers ze ’s morgens naar buiten laten. Dat is weer een wandelingetje.’ Ook in allerlei dagelijkse activiteiten komt het bewegen terug. De was ophangen, eten bereiden, de dieren verzorgen. ‘We richten de activiteiten zo in dat mensen vanzelf mee gaan doen.’

beteroud-leergemeenschap-innovatie-dagbesteding-ouderen-zorgboerderij

Zelf bepalen

Zingeving is een andere belangrijke kernwaarde. Daaronder vallen ook elementen als sociaal contact, er toe doen en zinvol bezig zijn. Van de Vliet: ‘De eieren moeten worden geraapt, het eten moet gemaakt, de dieren verzorgd. Dat draagt bij aan het gevoel dat je nodig bent.’ Eigen regie hoort hier ook bij. 'Bij ons bepalen de deelnemers zelf wat ze op een dag gaan doen. Koken, dieren verzorgen, in de moestuin helpen. Niets moet, alles mag. Thuis zijn mensen vaak omgeven door zorg. Dat is uiteraard goed bedoeld, maar veel dingen worden uit handen genomen. Dan is het fijn als je hier zelf kunt bepalen en ook echt iets kunt doen.

Mannendingen

Focus op wat mensen nog kunnen, is dan ook een belangrijk uitgangspunt van Op Aarde. Het hoort bij de kernwaarde normaal. Van de Vliet. 'We focussen op talent en op wat iemand nog kan. In de zorg is er vaak vooral aandacht wat er niet meer lukt. Dat doet wat met je gevoel voor eigenwaarde. Bij ons hebben drie man laatst een konijnenhok gebouwd. Dan is iedereen zo trots.’ Bij normaal hoort ook dat er zo min mogelijk een medische benadering is. Daarnaast pleit Van de Vliet voor aandacht voor mannen. ‘In de zorg zijn veel vrouwen. Zowel in de verzorging als onder cliënten. Zorg dat je aandacht hebt voor mannen en dat er voldoende mannendingen gebeuren.’

beteroud-leergemeenschap-innovatie-dagbesteding-ouderen-zorgboerderij

Risico’s

Normaal doen brengt soms wel wat discussie met de inspectie of verzorgenden met zich mee. ‘Normaal betekent gereedschap in de werkplaats, aardappelschilmesjes in de keuken en hooi in de schuur. En ja, daar kun je over vallen, maar anders is het geen schuur. Overigens vallen mensen bij ons niet meer dan op andere plekken. Risico’s horen bij het normale leven, dus ook bij ons. Wij vinden dat je niet alles dan maar moet vermijden, maar dat je moet bekijken hoe je met die risico’s omgaat. Daarom is bij elk groepje altijd een vrijwilliger bijvoorbeeld.’

Deze uitgangspunten werken, want Op Aarde haalt een hoog cijfer in het klanttevredenheidsonderzoek. Ergens bij horen is ook belangrijk weet Van de Vliet. ‘Dat zien we ook terug in de klanttevreden-heidsonderzoeken. Als mensen hier net zijn, waarderen ze vooral de activiteiten. Zijn ze er langer, dan waarderen ze vooral het sociaal contact. Deelnemers hebben het ook niet over dagbesteding. Ze komen een dagje naar de boerderij.’

Over de leergemeenschap

Ronald van de Vliet gaf zijn presentatie tijdens de Leergemeenschap Innovatieve dagbesteding van 21 november. Tijdens deze leergemeenschap presenteerden Zonnehof uit Tilburg twee eigen ontwikkelde producten: een spel en een activiteitenkalender. Meer informatie over deze leergemeenschap.

Factsheets

Wie meer wil weten over dagbesteding en zorgboerderijen: het RIVM gaf hierover twee factsheets uit, namelijk:

  1. Factsheet: Dagbesteding op zorgboerderijen
  2. Factsheet: Zorgboerderijen als innovatieve zorgomgeving voor mensen met dementie, welke elementen kunnen worden overgenomen?

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...