Ziekenhuiszorg aan kwetsbare ouderen thuis

25 april 2017

GENERO - Netwerk Ouderenzorg Zuidwest-Nederland - organiseerde op 27 maart 2017 een conferentie over het thuis verlenen van ziekenhuiszorg aan kwetsbare ouderen.

De conferentie vond plaats in het Havenziekenhuis in Rotterdam. In het programma kwam Hospital@Home aan de orde en ook initiatieven die hiermee raakvlakken hebben zoals het zorgnetwerk voor palliatieve zorg, thuisbeademing en de organisatie van acute zorg voor ouderen.

Medisch specialistische zorg thuis

Hospital@Home is van oorsprong een Amerikaans initiatief en staat voor het thuis organiseren van ziekenhuiszorg voor de meest kwetsbare ouderen en hun naasten. Patiënten gaan na hun bezoek aan de spoedeisende hulp (SEH) terug naar hun eigen vertrouwde huis. Daar worden zij behandeld door een team bestaande uit een SEH-arts, een wijkverpleegkundige, een fysiotherapeut en een huisarts.

Thuis leveren zij zorg volgens de protocollen van het ziekenhuis. Onderzoek in de Verenigde Staten heeft aangetoond dat de ervaringen van patiënten en mantelzorgers positief zijn, patiënten minder complicaties hebben en de kosten lager zijn dan bij opname in het ziekenhuis.

Implementatie in Nederland

Onder de vlag van Hospital@Home werken diverse organisaties in Nederland met elkaar samen aan ziekenhuiszorg thuis voor ouderen. In de regio Noord-Nederland zijn organisaties in 2014 gestart met de implementatie hiervan voor ouderen met dementie en een acute ziekte onder leiding van prof. dr. Sophia de Rooij. De ervaringen die daar opgedaan zijn, werden gedeeld tijdens de conferentie en komen goed van pas in de regio Rotterdam.

Samenwerking van cruciaal belang

De belangrijkste succesfactor voor het thuis organiseren van ziekenhuiszorg is een goede samenwerking tussen zorgprofessionals. Factoren die hierbij meespelen zijn onderling vertrouwen, aandacht voor de patiënt, goede informatie-uitwisseling en voorlichting aan ouderen over wat zij zelf in geval van spoed kunnen doen. Ook bij het organiseren van palliatieve zorg, thuisbeademing en acute zorg voor ouderen is samenwerking van cruciaal belang.

Voor palliatieve zorg in de regio Rotterdam is een infrastructuur opgebouwd waardoor samenwerking rond de patiënt wordt vergemakkelijkt en patiënten niet onnodig in het ziekenhuis terechtkomen. Ook door inzet van technologie als thuisbeademing worden steeds meer mensen in hun eigen omgeving van zorg voorzien.

Acute zorg voor ouderen

Op de Spoedeisende Hulp (SEH) worden veel ouderen gezien die wel zorg, maar niet altijd ziekenhuiszorg, nodig hebben. Hoe kan dat anders georganiseerd worden? De inzet van een praktijkverpleegkundige in de huisartsenpraktijk of een wijkverpleegkundige op de SEH zijn mogelijk oplossingen om de instroom, doorstroom en uitstroom te verbeteren. Een aandachtspunt is echter wel dat de triage bij ouderen anders is dan bij volwassenen, omdat de symptomen anders zijn.

Belangrijk is dat er afstemming plaatsvindt tussen eerste lijn, tweede lijn en VVT. Ook het gesprek met de ouderen, voordat überhaupt een acute situatie ontstaat, is hierbij van belang. Willen ze nog gereanimeerd of beademd worden? En wie mag voor hun spreken als zij het zelf niet meer kunnen? Dit wordt Advanced Care Planning (ACP) genoemd.

Hoe nu verder?

Het congres heeft veel deelnemers geïnspireerd. In de regio Rotterdam wordt komend jaar onder meer door GENERO verder verkend worden of Hospital@Home ingezet kan worden om de samenwerking binnen de ouderenzorgketen verder vorm te geven.

Meer weten? Neem contact op met Astrid de Boer. Astrid de Boer is adviseur bij ZorgImpuls en lid van het themateam Transmurale Zorg van BeterOud. Of neem contact op met Dini Smilde, coördinator van GENERO, via 010 - 4474449 of smilde@pallashrc.com

Verder lezen

  • Meer tools en projecten over een betere overgang van ziekenhuis naar thuis vind je bij het thema Transmurale Zorg.
  • Bekijk de projecten en activiteiten van het GENERO.

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...