Visiedocument ouderenzorg: versterk eigen kracht en 'samenkracht'

23 april 2014

Om ouderen in de toekomst goede ondersteuning en zorg te bieden is een andere manier van denken en handelen nodig. Dat schrijft de landelijke adviesgroep eerstelijnsgeneeskunde voor ouderen (Laego) in hun onlangs verschenen visiedocument.

Met het visiedocument beschrijft Laego de visie op de ontwikkelingen in het veld met daarin een belangrijke rol van de kaderhuisartsen ouderengeneeskunde. GENERO besteedt in de nieuwsbrief die deze maand is verschenen aandacht aan het visiedocument.

Zorg dichtbij

Om het toenemend aantal ouderen in de toekomst de juiste zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden, is zorg en ondersteuning dichtbij huis nodig en moet de verbinding tussen zorg en welzijn versterkt worden. Daarom is het zo belangrijk dat huisartsen, praktijk- en/of wijkverpleegkundigen nauw samenwerken met welzijnswerkers en thuiszorgmedewerkers. GENERO ondersteunt dit o.a. met de projecten Ketenzorg Ouderen Walcheren en Ouderenzorg Midden-Brabant.

Meer informatie

Lees de hele nieuwsbrief van GENERO. Daarin staat ook de link naar het volledige visiedocument.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...