'Veel tips & tools om transmurale zorg mee te starten'

30 maart 2016

Verslag van de bijeenkomst van de leergmeenschap Transmurale Zorg op 14 maart 2016 in Utrecht

Onlangs bleek uit onderzoek dat de Transmurale Zorgbrug de sterfte onder kwetsbare ouderen fors vermindert. Ook zijn steeds meer ziekenhuizen en wijkorganisaties bezig met de zorgbrug of van plan deze binnenkort te implementeren. Dat bleek maar weer eens op 14 maart, tijdens de bijeenkomst van de leergemeenschap Transmurale Zorg. Meer dan 30 zorgprofessionals kwamen samen om kennis op te doen, maar vooral ook om kennis te delen en van elkaar te leren.

Beeldverslag Leergemeenschap Transmurale Zorg 14 maart
Tijdens de bijeenkomst is een beeldverslag gemaakt. Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

Waar staan de verschillende regio's?

Na een welkomstwoord van Corine van Maar vertellen de aanwezigen uit de regio’s waar ze op dit moment staan met de implementatie van transmurale ouderenzorg en waar ze tegenaan lopen. Niet iedereen zit in dezelfde fase, maar de meeste regio's lopen wel tegen dezelfde uitdagingen aan, zoals mankracht, draagvlak binnen de organisatie en financiën. Ook de verschillende ICT-systemen kunnen belemmerend werken.

De rol van de mantelzorger

Cecil Scholten van Vilans geeft een presentatie over hoe je mantelzorgers kunt betrekken en wat daarvan het belang is. Ze vertelt over het verschil tussen mantelzorgers en vrijwilligers en over de wettelijke en juridische grenzen. In groepjes gaan de aanwezigen aan de slag met de vraag ‘Hoe heb jij mantelzorgers betrokken?’. Verschillende suggesties kwamen naar voren: mantelzorgers betrekken bij de geriatrie en de pre-operatieve screening, de ziekenhuisopname invoegen bij het Zorgleefplan, de mantelzorg in kaart brengen en een informatiebrochure speciaal voor mantelzorgers maken, zodat zij voorbereid zijn op wat er komen gaat.
Download presentatie (pdf)

Interactieve sessies tijdens de bijeenkomst

Tools transmurale zorg

Eerdere suggesties zijn inmiddels in verschillende werkplaatsen vertaald naar concrete tools voor de implementatie voor transmurale ouderenzorg. Corine van Maar presenteert tijdens de bijeenkomst een infographic, de e-learning en een kaartje waar op te zien is welke organisaties bezig zijn met de implementatie van de transmurale zorg. Binnenkort vind je deze tools op BeterOud.nl. Houd hiervoor de nieuwsbrief in de gaten.

Voorlichting aan ouderen

Vervolgens buigen de groepjes zich over de voorlichting aan ouderen. Wat moet je vertellen, wanneer en hoe? Is er al geïnformeerd wat de cliënt zelf wil, was een vraag van een van de deelnemers. Vele ideeën komen naar voren. Van een whiteboard aan het voeteinde van het bed in het ziekenhuis tot het gefaseerd informeren. Van het opnemen van hetgeen je wilt vertellen tot aan veiligheidskaarten en een factsheet.

Ideeën voor verbetering tijdens de bijeenkomst

Meten van resultaat

Marjon van Rijn (AMC), vervangster van Bianca Buurman, vertelt dat er verschillende manieren zijn om het resultaat van transmurale zorg te meten. Een voor- en nameting is daarbij wel van belang. Daarnaast is een belangrijke vraag: wat wil je meten? Op dit moment wordt vooral het effect op sterfte gemeten en niet de kwaliteit van leven. Na de presentatie delen de aanwezigen ervaringen uit over hoe men in de eigen regio werkt aan het meten van resultaten.
Download presentatie (pdf)

'Stand van de zaken in andere andere ziekenhuizen'

Deelnemers waren erg positief over de interactieve opzet van de bijeenkomst. Ze vonden het fijn dat er verschillende kanten van de transmurale zorgbrug aan het licht kwamen en er ook ruimte was om ervaringen te delen. Een van de aanwezigen vond het 'fijn te weten wat de stand van zaken is in andere ziekenhuizen en in de wijk'. Een andere deelnemer was erg te spreken over de 'vele handreikingen om transmurale zorg mee te starten'.

Ervaringen uitwisselen

Ervaring met mantelzorg en thuiszorg

Tips voor de volgende bijeenkomsten waren er ook. Zo gaan we aan de slag met een andere invulling van de groepjes bij de uitwisseling van ideeën, vertegenwoordiging van mantelzorgers en thuiszorgorganisaties, en organisaties die al veel ervaring hebben met de Transmurale Zorgbrug. Heeft jouw organisatie hier (veel) ervaring mee? Laat het ons weten en kom langs op de volgende bijeenkomsten! Deze zijn op 3 oktober en 5 december.

En verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...