Intensief contact basis voor goede Transmurale Zorg

23 mei 2018

Noteer in je agenda! Op 13 september vindt de volgende bijeenkomst van de leergemeenschap Transmurale Zorg plaats. Het programma volgt binnenkort op BeterOud.

Op 10 april 2018 vond de bijeenkomst van de Leergemeenschap Transmurale Zorg plaats. Al ongeveer 3 jaar lang worden deze bijeenkomsten georganiseerd als onderdeel van Beter Oud. Een veelvoud van presentaties kleurden de dag. Zo presenteerden Sabina Mak (Ben Sajet Centrum) en Wim Klein Nagelvoort (Eerste Lijn Amsterdam-Almere) de handreiking Samenwerking Eerstelijn. Monique van de Broek (coördinator palliatief netwerk Noordoost-Brabant) vertelde over palliatieve Transmurale Zorg. 

 

contact-ouderen-transmurale-zorg-bijeenkomst-tips
'Transmurale Zorg is een sociaal proces: goede Transmurale Zorg heeft tijd en goed contact nodig. Zoek elkaar op, leer elkaar kennen en investeer in een samenwerking.'

Handreiking samenwerking eerstelijn

Het is niet altijd duidelijk waar je kunt beginnen om samenwerking te verbeteren. In de handreiking vind je een negenstappenplan, waarmee je bepaalt welke stap je kunt zetten. 'Bekijk waar je staat en wat voor jou de beste eerste stap is. Kijk bij welke partijen energie zit en sluit daar bij aan,' aldus Wim Klein Nagelvoort en Sabina Mak. Lees onderstaand voorbeeld en bijbehorende tip ter verduidelijking:

Voorbeeld: Eens in de zoveel tijd heb je een gesprek met een huisarts en/of wijkverpleegkundige. Deze gesprekken verlopen voorspoedig wat maakt dat je tevreden bent over de onderlinge samenwerking. Onbewust maak je de keuze dat er geen extra stappen nodig zijn om de samenwerking verder te verbeteren.

Tip: verbeter de samenwerking binnen je team door jezelf kritische vragen te stellen, zoals: 'Is er een mogelijkheid om deze vergadering uit te breiden tot een multidisciplinair overleg (MDO)?' Reflecteer tijdig op wat er goed (of minder goed) gaat en kom met suggesties voor nieuwe contactmomenten. Hierdoor bespaar je veel tijd én energie.

Transmurale palliatieve zorg: voer op tijd het gesprek

Wanneer spreek je over goede palliatieve zorg? Monique van de Broek (coördinator palliatief netwerk Noordoost Brabant) vertelde op de bijeenkomst van het Leergemeenschap Transmurale Zorg over palliatieve Transmurale Zorg. Haar advies is om jezelf in elk geval twee vragen te stellen, namelijk:

  1. Wanneer wordt palliatieve zorg verleend?
  2. Wat gaat er goed? Wat kan er beter?

In de regio Noordoost-Brabant wordt gewerkt aan het opstellen van een regionaal pijn protocol. Op de website www.netwerkpalliatievezorg.info staat overzicht van de gemaakte afspraken. In een compacte laagdrempelige weergave zien ook nieuwe medewerkers wat er speelt binnen de regio. Hieronder staan twee tips bij het opstellen van samenwerkingsafspraken, namelijk:

  • Tip: gebruik de app Palliarts (hierin zet je samenwerkingsafspraken die iedereen kan raadplegen)
  • Tip: bespreek het onderwerp met je cliënt en maak afspraken. Door tijdig het gesprek te voeren en niet tijdens de situatie zelf heb je als professional houvast. Door deze afspraken gezamenlijk af te stemmen zorg je er voor dat de wensen van de cliënt centraal blijven staan.

Bijeenkomst Leergemeenschap Transmurale Zorg

Uit het hele land kwamen op (transfer)verpleegkundigen, beleidsmedewerkers, medewerkers van ROS-en en studenten naar Utrecht toe voor inspiratie, kennis en uitwisseling. Lees hier een uitgebreid verslag van de bijeenkomst, waarin er onder andere aandacht is voor Transmurale Zorg Tinder, preventie en de rol van mantelzorgers.

Meer informatie over transmurale zorg

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...