Transmurale Ouderenzorg Zeeland

23 maart 2016

In de regio Boven de Westerschelde in Zeeland werken cliënten, huisartsen, professionals en bestuurders uit ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorg aan een goede samenwerking tussen organisaties om de zorg voor kwetsbare ouderen zo goed mogelijk af te stemmen. Ook wel Transmurale Ouderenzorg genoemd. Dit artikel is afkomstig uit de nieuwsbrief van GENERO.

Het implementatieproject Transmurale Ouderenzorg Zeeland (TOZ) is eind 2014 gestart met subsidie van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO). Doel van dit project is geïntegreerde ouderenzorg te bewerkstellingen in de regio Boven de Westerschelde. Er wordt daarbij gebruikgemaakt van ervaringen uit eerdere projecten uit het NPO. Zo worden er elementen uit het Zorgprogramma voor Preventie en Herstel (ZPH) geïmplementeerd in combinatie met elementen van de Transmurale Zorgbrug en het Walcherse Integrale Zorgmodel. Belangrijke verbeterpunten in de zorg zijn onder andere de integratie van informatiestromen tussen professionals, betere afstemming van de (na)zorg en zorgvuldige overdracht van thuis naar ziekenhuisopname en van ziekenhuisopname weer naar huis.

Voor al meer dan 100 TOZ-patiënten

Afgelopen half jaar is hard gewerkt aan het verder opzetten van TOZ in de regio Boven de Westerschelde. Er is een werkgroep Praktijk opgericht, bestaande uit zorgverleners uit de eerste- en de tweede lijn. Zij stelden onder andere het TOZ Overdrachtsformulier op. De Werkgroep TOZ houdt zich bezig met de logistiek. Hoe zorg je dat de thuiszorgorganisaties weten wanneer een ‘TOZ-patiënt’ uit het ziekenhuis naar huis gaat, zodat de wijkverpleegkundige er binnen 48 uur naartoe kan gaan? De Stuurgroep begeleidt het overall TOZ-proces. Op de website van de Zeeuwse Zorgschakels lees je wie er in de werkgroepen zit.

Transmurale Ouderenzorg Zeeland in Admiraal de Ruyter Ziekenhuis
Op bed: Janneke Ooijevaar, verpleegkundig consulent geriatrie en de heer Louwerse.
Staand v.l.n.r.: Corine van Maar, projectleider TOZ Vilans, Marieke Tange, Praktijkondersteuner, Mariel van Koeveringe, wijkverpleegkundige, en vanuit het Admiraal de Ruijter Ziekenhuis: Gert van der Vinden, manager, Deborah Leonards, geriater, Nel Bijnagte, verpleegkundige afdeling geriatrie.

Dat er veel mensen betrokken zijn bij deze ouderen in een kwetsbare positie blijkt uit de foto hierboven, gemaakt in het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ). Allemaal gemotiveerd om optimale zorg aan de ouderen in een kwetsbare positie te organiseren en te leveren. Voor al meer dan 100 TOZ-patiënten. Er is subsidie verleend om ruim 500 patiënten op deze manier ondersteuning te bieden.

Wat heeft TOZ tot nu toe opgeleverd?

Door monitoring van Transmurale Ouderenzorg Zeeland wordt zicht verkregen op de resultaten en effecten van de TOZ-methodiek. In januari 2016 zijn daarom de zorgverleners gevraagd naar hun ervaringen. Dat leverde veel nuttige verbeterinformatie op.

Als positieve ervaringen zijn genoemd:

  • De patiënt en zijn wensen en behoeften zijn beter in beeld.
  • Er is meer en betere samenwerking tussen zorgverleners.
  • Het overdrachtsformulier is herkenbaar en uniform.
  • Het aantal TOZ-patiënten groeit.

Verbeterpunten zijn:

  • De overdrachtsformulieren kunnen nog compacter.
  • Kwetsbare ouderen zijn nog onvoldoende bekend met TOZ.
  • We missen soms TOZ-patiënten, zoals mensen die naar een revalidatiecentrum of revalidatie-afdeling van een verpleeghuis gaan.

De werkgroepen gaan met de verbeterpunten aan de slag.

Bron: GENERO

Verder lezen

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...