Betrokkenheid naasten maakt verpleeghuis 'zo thuis als mogelijk'

07 maart 2016

Zorg is onderdeel van het wonen in een verpleeghuis, maar neemt slechts een deel van de dag in beslag. Hoe kan de rest van de dag zó worden ingevuld dat bewoners hun vertrouwde (sociale) leven zo goed mogelijk kunnen voortzetten? Voor veel mensen gaat dat samen met tijd doorbrengen met familie en vrienden. In Cliënten Vertegenwoordigen worden cliëntenraad en locatiemanagement alert gemaakt op het belang van de betrokkenheid van naasten.

De samenwerking tussen verschillende disciplines binnen een locatie en het creëren van condities waardoor naasten op een natuurlijke manier betrokken kunnen zijn en bewoners zich meer thuis voelen in verpleeghuizen staat centraal.

Bondgenootschap tussen naasten en organisatie

In het betrekken van naasten valt nog veel winst te boeken. Vanuit zorgorganisaties wordt de wens om naasten te betrekken vaak benaderd vanuit het perspectief dat dit ‘moet’ vanwege bezuinigingen, waarmee naasten als ware een ‘bedreiging’ zijn voor het werk van medewerkers. In Cliënten Vertegenwoordigen staat juist het bondgenootschap tussen naasten en organisatie centraal. Beiden willen vanuit hun eigen rol een zo goed mogelijk leven met zorg voor een cliënt, hun dierbare. Betrokkenheid van naasten is dan ook breder dan zorg. Juist het doen van de leuke dingen voegt leven aan de dagen toe: nog steeds samen eten met een kleinzoon, geschoren worden door een echtgenote of op pad gaan met een buurvrouw. Tevreden bewoners zorgen er daarnaast voor dat medewerkers hun werk aangenamer kunnen doen.

Traject Cliënten Vertegenwoordigen

Het traject Cliënten Vertegenwoordigen bestaat uit een drietal gesprekken die worden gevoerd met locatiemanagement, de cliëntenraad en vertegenwoordigers van verschillende disciplines van zorg, communicatie, welzijn tot facilitair. Door verschillende fasen van het wonen in een verpleeg- of verzorgingshuis te bespreken: de verhuizing, de eerste dagen/weken, het verblijf en het afscheid wordt inzichtelijk hoe je er aan kunt  bijdragen aan dat naasten vanaf het eerste moment op een natuurlijke manier (naar eigen wens en mogelijkheden) betrokken kunnen raken. De afspraken die in deze gesprekken worden gemaakt zijn gebundeld in de Waarde-volle Zorg Agenda. De locatiemanager en cliëntenraad zorgen er als bondgenoten voor dat de afspraken opgevolgd worden.

Praktische voorbeelden

Een aantal praktische voorbeelden van acties die bij verpleeghuizen op de agenda zijn gekomen zijn:

  • Herontwikkeling van het informatiemateriaal / de website vanuit het perspectief van toekomstige bewoner en naasten.
  • Het ontwikkelen van een kalender voor de eerste zes weken, vanaf de verhuisdag, waarop zichtbaar is wat bewoner en naasten in die weken kunnen verwachten en wie kennis komt maken.
  • Overzicht van belangrijke aanspreekpunten onder medewerkers inclusief contactgegevens.
  • Het uitdelen van dinerbonnen aan naasten voor/bij de verhuizing zodat zij weten dat zij welkom zijn om aan te schuiven bij de maaltijd.
  • Roulerend aansluiten van cliëntenraadsleden bij familiebijeenkomsten / huiskamergesprekken om ervaringen op te halen van cliënten en hun naasten.

ZonMw doet een bijdrage aan de uitvoering van de eerste 10 pilots Cliënten Vertegenwoordigen. Meer informatie? Neem contact op met Marita Tolman, projectleider Cliënten Vertegenwoordigen, via maritatolman@publicarea.nl.

Verder lezen

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...