5 tips om de samenwerking met Wmo-consulenten te verbeteren

16 februari 2017

Wmo-consulenten vormen een belangrijke schakel als het gaat om integrale ouderenzorg. Zij zijn het eerste aanspreekpunt als een beroep moet worden gedaan op de Wmo. Wat kun je doen als professional in ouderenzorg als die samenwerking niet lekker loopt? We geven 5 tips:

Geef voorlichting

Onbekend maakt onbemind. Dus zorg ervoor dat Wmo-consulenten weten wat je doet. Vraag of je een keer in een overleg van Wmo-consulenten mag komen vertellen over je werk. Deel hierna bijvoorbeeld een kaartje of flyer uit met een korte omschrijving van je werkzaamheden en waarvoor de Wmo-consulent jouw organisatie kan inschakelen. Andersom geldt natuurlijk dat jij ook meer te weten kunt komen over het werk van de Wmo-consulent. Samen kun je zoeken naar verbinding.

Zorg voor regelmatig overleg

In de waan van alledag kan het soms lastig zijn om elkaar te bereiken of schiet samenwerking er bij in. Kijk of je hierin verandering kunt aanbrengen door regelmatig een overleg in te plannen. Vraag bijvoorbeeld of je af en toe kunt aansluiten bij een overleg van de consulenten zelf. Door het contact meer te plannen, is het minder vluchtig, spreek je elkaar gemakkelijker en wordt samenwerken ook meer vanzelfsprekend.

Benut de contacten van  S1-verpleegkundigen

S1-verpleegkundigen hebben vanuit hun taak vaker contact met een Wmo-consulent. Lukt het niet om het contact met de consulent rechtstreeks te verbeteren? Kijk dan of je via een S1-verpleegkundige iets kunt bereiken.

Zoek contact met de gemeenteraad

Laat raadsleden weten dat Wmo-consulenten een belangrijke signaalfunctie hebben en scha-kel zijn tussen behoeften van ouderen en de mogelijkheden die er zijn om hen te ondersteunen. Vraag hen om je te helpen jouw informatie over ouderen onder de aandacht te brengen. Dat maakt het minder vrijblijvend.

Betrek ouderen bij een gesprek

Probeer met enkele ouderen en de Wmo-consulent samen een gesprek te voeren. Je kunt dan bijvoorbeeld ook enkele casussen met de consulent bespreken. Ga na wat er mogelijk beter kan waar de oudere zelf van profiteert.

Lokaal samenwerken

Deze tips komen uit de Leergemeenschap Lokaal Samenwerken / Vroegsignalering. In deze leergemeenschap was zingeving een van de thema’s. Lees hier ook andere tips en bekijk presentaties van de sprekers.

En verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...