Beter samenwerken met eerstelijnszorg: 4 tips uit de praktijk

31 mei 2017

Ongeveer 50 professionals en oudere vrijwilligers die actief zijn in de ondersteuning en zorg voor ouderen spraken in mei 2017 over verschillende uitdagingen bij het samenwerken in hun dagelijkse praktijk. Tijdens een bijeenkomst van de BeterOud-leergemeenschap Lokaal samenwerken gaven elkaar advies. Dit keer ging het over de samenwerking met de eerstelijnszorg.

Wat is er nodig om de eerstelijnszorg, zoals huisartsen en wijkverpleegkundigen, beter samen te laten werken met de welzijnswerkers en het wijkteam rond kwetsbare ouderen?

Tip 1: What’s in it for me?

In goed Nederlands: leg uit wat de meeropbrengst is voor de verschillende beroepsgroepen en/of collega’s die je wilt betrekken. Maak het concreet door voorbeelden te geven. Je maakt zo duidelijk wat het belang is om (beter) samen te werken.

Tip 2: Heb een lange adem

Heb geduld en haak niet direct af als je in het begin weinig reactie van je collega’s krijgt. Kijk ook nog eens naar tip 1. Misschien is het voor de eerstelijnszorg toch niet helemaal duidelijk wat de meerwaarde van de samenwerking is. Leg het dan opnieuw uit.

Tip 3: Laat ouderen meedoen

Betrek de (kwetsbare) oudere zelf bij het leggen van contacten of bij het bedenken en werken aan een manier om de samenwerking tussen de lokale partners te verbeteren. Dus niet alleen maar voor, maar ook door…

Tip 4: Benut het netwerk van de buurt- of wijkmakelaar

Is er een buurt- of wijkmakelaar? Zet deze in om de verbinding te leggen, bijvoorbeeld met de eerstelijnszorg. In veel steden zijn deze buurt- of wijkmakelaars de schakel tussen de verschillende professionals en groepen in de wijk.

Nog meer tips

De samenwerking tussen (eerstelijns) zorg en welzijn verloopt lang niet altijd soepel. Dat heeft onder meer te maken met de verschillende ‘talen’ die de sectoren spreken, losstaande financieringsstromen en vaak ook met vrees voor concurrentie. Waar zit het precies in dat de samenwerking soms wel en soms niet soepel verloopt? Wat zijn succesfactoren en drempels. Lees hierover meer in de brochure Samenwerken tussen zorg en welzijn (Movisie, 2014).

Meer weten?

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

  • 02-06-2017
  • Carolien Smits - lectro Innoveren met Ouderen - Hogeschool Windesheim - Zwolle

ook handig; de Samenwerkingsthermometer!

Hiermee kunnen teams zelf de kwaliteit van hun samenwerking monitoren. Aan de thermometer is bovendien een tool-box gekoppeld.

Windesheim ontwikkelde deze tool met Vilans, praktijkpartners in een tweejarig project:

over het project:

https://www.windesheim.nl/onderzoek/onderzoeksthemas/gezondheid-en-welzijn/innoveren-met-ouderen/onderzoeksprojecten/professioneel-samenwerken-in-de-wijk/

naar de thermometer:

https://www.samenwerkenzorgenwelzijn.nl/

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...