Call voor onderzoeksvoorstellen over onderwijsvernieuwingen die samenhang tussen wonen, welzijn en zorg bevorderen

20 november 2015

De hervormingen in de langdurige zorg stellen de maatschappij voor de opgave op een andere manier om te gaan met ouderen en ouder worden. Hoe er tussen de domeinen wonen, welzijn en zorg voor ouderen en mensen met dementie wordt samengewerkt, is een belangrijke sleutel tot een succesvolle transitie in de wijk. Het gaat daarbij over samenwerking en herinrichting over deze domeinen heen. Lees voor meer informatie hierover ook de Visie en Veranderagenda BeterOud.

Deadline indienen: 22 januari 2016 om 14.00 uur

Doel van de subsidieoproep

Duurzame samenhang vraagt een nieuwe manier van werken en andere vaardigheden van de (toekomstige) professional en vrijwilligers. En dus om aanpassingen in het (beroeps)onderwijs. Centrale doelstelling van deze subsidieoproep is om over de domeinen wonen, welzijn en zorg heen, te komen tot onderwijsvernieuwingen.

De onderwijsvernieuwing waarvoor subsidie (maximaal € 50.000,- voor de duur van maximaal 12 maanden) aangevraagd kan worden, betreft een verandering in inhoud/opbouw/werkwijze van het onderwijs voor (toekomstige) professionals en/of vrijwilligers. De innovatie is gericht op de zorg en ondersteuning voor ouderen of mensen met dementie in de wijk. Vernieuwingen kunnen betrekking hebben op het initiële onderwijs, maar ook op bij- en nascholing (of beide tegelijkertijd). 

Wie kan aanvragen?

Regionale samenwerkingsverbanden van onderwijsinstellingen, zorgorganisaties en welzijnsorganisaties kunnen een projectaanvraag indienen. De betrokkenheid en medezeggenschap van ouderen en/of mensen met dementie is essentieel, zij zijn vertegenwoordigd in de projectgroep. Het heeft de voorkeur als ook een vertegenwoordiging van de gemeenten deelneemt aan de projectgroep. Het is een duidelijke meerwaarde als partijen uit het samenwerkingsverband zijn aangesloten bij een van de 8 regionale netwerken ouderenzorg van het NPO en/of de regionale dementienetwerken.

Indienen

Aanvragen kunnen uitsluitend elektronisch en volgens de richtlijnen worden ingediend via het ProjectNet-systeem van ZonMw. Meer informatie over hoe je je aanvraag indient vind je op de website van ZonMw. De sluitingsdatum voor het indienen is 22 januari 2016 om 14.00 uur.

Meer informatie

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...