Studenten hebben weinig kennis van en affiniteit met ouderenzorg

22 november 2011

Medische en verpleegkundige opleidingen besteden te weinig aandacht aan ouderenzorg. Gevolg is dat studenten weinig kennis opdoen over ouderen. Bovendien hebben zij weinig affiniteit met ouderenzorg. Dat blijkt uit twee onderzoeken naar de stand van zaken in het onderwijs over goede ouderenzorg in het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs.

Beide onderzoeken zijn gefinancierd vanuit het Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMw. Het ene onderzoek is gehouden onder de Nederlandse verpleegkundigenopleidingen en ging over de vraag wat studenten over ouderen leren. Dit onderzoek werd uitgevoerd door prof. dr. M. Schuurmans. Het andere onderzoek ging over dezelfde vraag, maar dan in geneeskundige curricula. Dit onderzoek gebeurde vanuit de Leyden Academy on Vitality and Ageing. De onderzoeksrapporten zijn onlangs aangeboden aan Hannie van Leeuwen, oud-Tweede Kamerlid.

Weinig aandacht en kennis

Opvallend is dat er in de opleidingen weinig aandacht is voor kennis over ouderen. Gemiddeld 2 procent van het totale curriculum van een student geneeskunde bestaat uit ouderengeneeskunde. Wel kunnen studenten vakken kiezen op het gebied van ouderengeneeskunde, maar een kleine minderheid maakt hiervan gebruik. Wat de verpleegkundestudenten betreft, is de kennis over ouderen van laatstejaarsstudenten vergelijkbaar met die van de gemiddelde Nederlander.

Liever geen ouderenzorg

'Toch ligt daar nog niet mijn grootste zorg', zegt Hannie van Leeuwen in haar speech. 'Ik ben het meest geschrokken van de uitkomst, dat vier van de tien hbo-studenten en ruim een derde (37,2 procent) van de mbo-studenten liever niet met ouderen werken.' De beeldvorming van ouderen is niet gunstig en er is weinig interesse voor. Er zijn weinig rolmodellen in de opleidingen en in de praktijk. 'Er is iets grondigs mis in dit prachtige land!'

Aanbevelingen

De onderzoekers doen enkele aanbevelingen om de aandacht voor ouderenzorg in de opleidingen te verbeteren. Bijvoorbeeld dat alle studenten in de bachelorfase van de opleiding geneeskunde theoretisch onderwijs over ouderenzorg moeten krijgen. Daarnaast zouden docenten kunnen worden aangesteld die fungeren als rolmodel. Hannie van Leeuwen: 'Werk aan de winkel voor ZonMw om initiatief te nemen. Om verbindingen te leggen tussen alle opleidingen om te kunnen komen tot een aanbod van integrale ouderenzorg. Er zal in het veld aan moeten worden gewerkt, dat in Nederland de verpleegkundige en geneeskundige opleidingen gerontologie en geriatrie gaat beschouwen als op zichzelf staande vakken en dat ouderenzorg als afstudeerrichting op iedere verpleegkundige opleiding mogelijk wordt.'

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...