Het gezicht van dementieonderzoek: Sophia de Rooij over medische zorg thuis

26 september 2015

ZonMw en Deltaplan Dementie geven de projecten van onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel een gezicht door de projectleiders aan het woord te laten. Zij vertellen over hun ambities, te verwachten resultaten en samenwerkingsverbanden. In het laatste deel vertelt klinisch geriater en NPO-netwerktrekker Sophia de Rooij over haar onderzoek naar medische zorg thuis. Hoe kan dat een volwaardig alternatief zijn voor ziekenhuisopname?

Zorgprogramma voor ouderen met dementie

Sophia de Rooij is klinisch geriater en internist ouderengeneeskunde. Als projectleider van het NPO-project de Transmurale Zorgbrug heeft ze veel ervaring opgedaan in onderzoeken met meerdere samenwerkende partijen. Met het onderzoek 'Hospital at Home: zorgprogramma voor ouderen met dementie' wil ze niet alleen weten hoe ze de beste zorg kunnen bieden aan mensen met dementie, maar wil ze deze ook meteen verankeren in het systeem.

Sophie de Rooij

Medische zorg thuis

De Rooij onderzoekt onder welke voorwaarden medische zorg thuis een volwaardig alternatief kan zijn voor een ziekenhuisopname. De bevindingen worden zoveel mogelijk in de praktijk getoetst. Het is de eerste keer dat in Nederland zo breed wordt gekeken naar de mogelijkheden van medische zorg thuis.

Ervaringen uit het NPO

Het onderzoek bouwt voort op de ervaringen uit het Nationaal Programma Ouderenzorg. De Rooij: ‘Daar zagen we dat er onder kwetsbare patiënten 40% minder sterfte was, als ze door de wijkverpleegkundige uit het ziekenhuis werden opgehaald en daarna nog een paar keer werden bezocht. Juist ouderen die in het ziekenhuis belanden, krijgen te maken met complicaties: ondervoeding of infecties. Vaak verhuizen ze uit het ziekenhuis naar het verpleeghuis. Jaarlijks komen 100.000 mensen met dementie in het ziekenhuis terecht met een delier, een acute verwardheid bovenop de dementie. Dan kan juist een onbekende omgeving als een ziekenhuis van invloed zijn op hun gedrag.’

Lees het volledige interview met Sophia de Rooij op de website van ZonMw.

Overige interviews

Er zijn in totaal 6 interviews verschenen. Naast Sophia de Rooij, komen ook Pieter Jelle Visser, Christian Bakker, Alle Meije Wink, Jacomine de Lange en Helmut Kessels aan het woord. Wat draagt hun onderzoek bij aan de doelen van het Deltaplan Dementie? Het voorkomen en genezen van dementie, betere dementiezorg én een dementievriendelijke samenleving. Lees alle interviews van de Memorabel projectleiders.

Memorabel

Het onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel van ZonMw maakt deel uit van het Deltaplan Dementie. Doel van het programma is de kwaliteit van leven van mensen met dementie en de aan hen geleverde zorg en ondersteuning te verbeteren. Dit gebeurt door het uitvoeren van onderzoek en het ontwikkelen en toepassen van effectieve en doelmatige instrumenten, interventies en zorgmodellen.

Meer weten

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...