Sneller en veiliger thuis herstellen na een beroerte

10 mei 2016

Patiënten die na een beroerte het ziekenhuis verlaten om naar huis te gaan, krijgen binnen 48 uur een wijkverpleegkundige op bezoek. Samen bekijken ze welke zorg er thuis nodig en gewenst is. Het gaat hier om een proef, bedoeld om de thuiskomst van deze patiënten soepel te laten verlopen. Ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties van het netwerk CVA Zuid-Holland Noord startten de pilot Transmurale Zorgbrug in december 2015.

Een patiënt die na een beroerte het ziekenhuis verlaat heeft vaak nog veel vragen en zaken om te regelen. Tijdens het huisbezoek bekijkt de wijkverpleegkundige of de leefomgeving veilig is. Kleine aanpassingen kunnen bijvoorbeeld al voorkomen dat een patiënt thuis valt. Patiënten volgen vervolgafspraken met de fysiotherapeut beter op, blijkt uit de eerste resultaten. En de wijkverpleegkundige ontdekt het direct als een patiënt de medicatie verkeerd inneemt.

Transmurale Zorgbrug zorgt voor duidelijke afspraken

De samenwerking tussen partijen in de zorg voor deze patiënten bestaat al langer. Nieuw binnen deze proef zijn duidelijke afspraken, zodat wijkverpleegkundigen snel en goed geïnformeerd kunnen handelen. Het ziekenhuis zorgt voor een overdracht, waarmee wijkverpleegkundigen op huisbezoek gaan. De wijkverpleegkundige gebruikt die overdracht ook om de huisarts te informeren. Want ook de huisarts neemt zo snel mogelijk na ontslag uit het ziekenhuis contact op met de patiënt, bijvoorbeeld om de preventie van hart- en vaatziekten verder op zich te nemen.

Patiënt gebaat bij huisbezoek binnen 48 uur

Vanaf december 2015 is de proef geleidelijk uitgerold in de regio Zuid-Holland Noord. Wijkverpleegkundigen bezochten de eerste drie maanden 54 patiënten op deze manier. De meeste patiënten geven aan veel baat te hebben bij een bezoek aan huis binnen 48 uur. Tijdens de evaluatie, die nu plaatsvindt, kijken de partijen naar verbeterpunten om de werkwijze uit te breiden naar de hele regio Zuid-Holland Noord.

Wijkverpleegkundige begeleidt patiënt

Meneer F.J. Schaepfer uit Leiderdorp was amper van de schrik bekomen toen hij na een beroerte weer thuis kwam. Hij was onzeker geworden en hij was het vertrouwen in zijn eigen lichaam kwijt. Al snel kreeg hij kreeg bezoek van wijkverpleegkundige Thea van der Zwet: ‘De verpleegkundige besprak het medicijngebruik en benadrukte het belang van het gebruik van de medicatie en hoe om te gaan met de bijwerkingen. Ook adviseerde ze mij om niet te hard van stapel te lopen.'

Thea van der Zwet en meneer Schaepfer (80)
Meneer Schaepfer en wijkverpleegkundige Thea van der Zwet

Toen de uitslagen eenmaal binnenkwamen en voor meneer Schaepfer alles goed bleek, bleef Thea hem bezoeken. Meneer Schaepfer twijfelt er niet aan dat deze proef werkt: ‘Thea kwam in totaal drie keer langs en steeds bespraken we hoe het ging. Het gaat nu weer goed met mij. Gelukkig maar.’

Samenwerking

De pilot Transmurale Zorgbrug is een deelproject van het Nationaal Programma Ouderenzorg en wordt uitgevoerd binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland. De Transmurale Zorgbrug ondersteunt in de begeleiding van kwetsbare ouderen die na een ziekenhuisopname weer thuis komen. Netwerkcoördinator mevrouw L.H. van der Meer-Van den Haak van samenwerkingsverband Transmuralis leidt de samenwerking tussen de volgende partijen:

  • het Alrijne Ziekenhuis;
  • het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC);
  • thuiszorgorganisaties ActiVite en Marente;
  • patiëntvertegenwoordigers Ouderenberaad.

Dr. H.J van Duijn, kaderhuisarts hart- en vaatziekten en voorzitter van de werkgroep CVRM van Knooppunt Ketenzorg, is contactpersoon namens de huisartsen. Regionale zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid faciliteert dit project met haar zorginkoop en beleidskeuzes, ook richting relevante andere zorgverleners.

Bron: LUMC.nl / ZorgenZekerheid.nl

Meer lezen

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...