Interview huisarts Annet Wind: ‘Huisarts heeft sociaal werk hard nodig’

06 juni 2016

Goede ouderenzorg staat of valt met samenwerking

Huisarts Annet Wind merkt het in haar praktijk in Hoorn: de van oudsher gescheiden werelden van zorg en welzijn komen steeds meer samen. En dat is ook hard nodig bij de complexe problematiek die ouderenzorg vaak kent. ‘Deze zorg is niet te vangen in protocollen en vraagt om goede samenwerking tussen huisarts en het sociaal werk, maar ook wijkverpleegkundigen, paramedici en vele anderen. Dat is ook juist wat ik er zo boeiend aan vind.’

Annet Wind van LaegoAnnet Wind heeft een volle agenda: ze is niet alleen huisarts, maar werkt ook bij de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC en de NHG-kaderopleiding ouderengeneeskunde. Daarnaast is ze bestuurslid van Laego, het landelijk netwerk van kaderhuisartsen ouderengeneeskunde. Zo ziet en spreekt ze veel andere huisartsen. ‘Veel huisartsen hebben het gevoel dat ze bezig zijn met brandjes blussen, terwijl het huis zelf op instorten staat. En dat moet aangepakt worden. Het besef dat je anderen nodig hebt bij de zorg voor ouderen is er echt wel onder huisartsen. Daar is veel in veranderd in de afgelopen tien jaar.’

Kom tot een goede samenwerking met de huisarts in jouw wijk
Kom tot een goede samenwerking met de huisarts in jouw wijk. Klik voor een vergroting.

Medisch en sociaal

Het medische plaatje hangt altijd samen met psychische en sociale factoren. Iemand komt met fysieke klachten op het spreekuur, maar de oplossing kan meer in de sociale hoek liggen. ‘We kijken veel breder. Een oudere kan in een sociaal isolement terecht zijn gekomen en daardoor ook medische klachten ontwikkelen. Vaak is het dan zo dat de praktijkondersteuner een afspraak maakt bij de oudere thuis. Samen gaan ze na hoe het gaat op verschillende vlakken. Hoe functioneert iemand thuis? Hoe ziet het sociaal leven van een oudere eruit en wat vindt hij of zij belangrijk?’ Hierin is de sociaal werker een belangrijke samenwerkingspartner.

Investeringstijd

De hobbels op de weg die Wind ziet, zijn vooral praktisch van aard. 'Het bord van de huisarts is overvol. En deze samenwerking vraagt om investeringstijd. Je hebt er overleg voor nodig binnen je praktijk en met betrokken instanties.' Ook moeten de huidige systemen financieel en organisatorisch doorontwikkeld worden, zodat de verschillende disciplines op een efficiënte manier met elkaar kunnen samenwerken.

Tips voor samenwerking medisch en sociaal

De samenwerking tussen de huisarts en het welzijnswerk komt niet altijd even goed van de grond. Soms blijft het steken op verschillen in werkwijze en taalgebruik. Wind ziet dat veel huisartsen openstaan voor de samenwerking, maar niet goed weten waar te beginnen. Het helpt als hulpverleners wijkgericht werken en elkaar kennen. Zoek je als welzijnswerker de samenwerking op? Een aantal tips van Annet Wind:

1. Ga een kennismakingsgesprek aan bij de huisarts bij jou in de buurt

Dit kan direct via de huisarts, maar de praktijkondersteuner of assistente zijn vaak ook goede ingangen.

2. Zorg voor een korte pitch

Hierin maak je duidelijk wie je bent, wat je doet en hoe je te bereiken bent. Bedenk hoe jouw activiteiten de huisarts kunnen ontlasten. Door aandacht voor dagbesteding, beweegprogramma’s en aanpassingen in huis, zit een patiënt waarschijnlijk minder op het spreekuur.

3. Begin vanuit de praktijk met één casus

Laat ingewikkelde plannen en samenwerkingsafspraken in eerste instantie achterwege. Na een geslaagde samenwerking, kun je elkaar gemakkelijk weer vinden en weet je beter wat je van elkaar kunt verwachten. Daarna kan de samenwerking groeien.

4. Koppel duidelijk terug en reageer vlot

Laat weten wat je doet en wat de voortgang is. Dit kan kort en puntig en eventueel per e-mail.

5. Registreer alleen de informatie die je nodig hebt

Veel huisartsen zijn huiverig over de privacy van patiënten. Wat gebeurt er met gegevens? In wat voor systeem belandt dit en wat weet de gemeente hier vervolgens van? Vaak heb je geen compleet medisch beeld nodig en helpt het om alleen de strikt noodzakelijke informatie te registreren.

Lees verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

  • 16-02-2018
  • Karin van der Plas - voorzitter - Stichting Naoberzorg Nederland - Neer

In Roggel (gemeente Leudal) experimenteren we al zo'n 3 jaar met een Meldpunt Naoberzorg, waarbij we intentief samenwerken met de huisartsen, AMW, Wmo-loket, de zorgaanbieders, Welzijn, Diaconie, Ondernemers, Onderwijs etc. met als belangrijkste gezamenlijk doel om via korte lijnen, met vrijwilligers te helpen om de gaten te vullen die er zijn tussen de formele en informele zorg. We hebben 2 jaar een pilot gedraaid om te laten zien dat we met vrijwilligers, de eerstelijnszorg kunnen aanvullen en/of ontlasten, als het gaat over niet-medische vragen zoals eenzaamheid, mantelzorgondersteuning en zelfredzaamheid. Maar ook gericht op meer gezond en bewust bewegen, met elkaar en met vrijwilligers. Wij noemen dit Naoberzorg, puur sang. Het gaat dan over er voor elkaar willen zijn en samenwerken met iedereen in die specifieke situatie. Steeds opnieuw maatwerk en gebaseerd op wederzijds vertrouwen. De huisarts heeft voldoende vertrouwen in ons en verwijst met een gerust hart naar ons door. Maar ook familie en buren weten ons Meldpunt te vinden. Het punt is, je moet het wel organiseren en vooral gewoon DOEN. We werken vanuit het kader van Present-Zijn, dus aansluiten met als doel Positieve gezondheid en meer bewustzijn bij mensen te stimuleren. Dat gun je toch elk dorp of wijk?

  • 01-09-2016
  • J. Janssen - Voorzitter KBO Panningen, Vrijwillige Ouderenadviseur, lid clieentenraad HH - Panningen

Geachte heer/mevrouw,

Als Vrijwillige Ouderenadviseur kom ik veel bij mensen thuis en verwijs ik naar de vele instanties. Verder doe ik heel veel vrijwilligerswerk.

Een van die zaken die ik opgepakt heb hier in het dorp is de bestrijding van eenzaamheid. Ik doe mensen samenbrengen om ze dan samen dingen te laten ondernemen. Het moeilijke punt hierin is om die eenzame mensen te vinden, ze hebben geen bordje op hun hoofd van "ik ben eenzaam". Op bijeenkomsten van de KBO spreken mensen mij dan aan met de vraag om eens een praatje met hem of haar te maken en dat doe ik dan ook wel. Eenmaal op bezoek kom ik met doorvragen dan een heel eind en worden de problemen zichtbaarder.

Als er meer samenwerking zou zijn met de eerste lijn hulp en wij een mensen aangereikt krijgen van b.v. de huisarts kunnen we elkaar versterken en de patiënt is er behoorlijk mee gebaat.

De geheimhouding staat ons hier in de weg en hoe zouden we nu beter kunnen samenwerken?

m.v.gr. Jos Janssen

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...