Raymond Koopmans: ‘Ook als je nog maar 2 jaar te leven hebt, wil je topzorg’

06 juli 2016

Raymond Koopmans

Raymond Koopmans zet zich al jarenlang in voor de ‘vergeten groep achter de muren van het verpleeghuis’. De hoogleraar en specialist ouderengeneeskunde zou graag zien dat er meer aandacht komt voor onderzoek in de care en dat professionals in het verpleeghuis zelf een expertrol oppakken: ‘ruimte aan de professional!’

Raymond Koopmans is hoogleraar Ouderengeneeskunde bij het Radboudumc en stichting de Waalboog. In de lange lijst van werkzaamheden en functies van Koopmans vind je onder andere het lidmaatschap van het bestuur van Netwerk 100 - één van de regionale netwerken van het NPO - en het voorzitterschap van het UKON (Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen). Dit netwerk bestaat nu 13 jaar en representeert de persoonlijke missie van Koopmans, namelijk het bij elkaar brengen van wetenschap en de zorgpraktijk: ‘er is te veel kennis die ergens op de plank blijft liggen’.

Wie is de expert?

De professionals die werken bij ouderenzorginstellingen hebben te weinig in hun genen om de internationale literatuur bij te houden, vindt Koopmans. Hij en andere academici zien dat er veel meer kennis is dan de zorgprofessionals zich realiseren; zij zouden zich daardoor nog meer kunnen ontwikkelen tot experts. 'Er is wat dat betreft een andere mindset nodig: professionals hebben veel te leren en zouden zelf op zoek moeten gaan naar die kennis.'

In UKON-verband wil hij dit proces stimuleren door expertgroepen te gaan vormen: ‘het moet echter ook uit de mensen zelf komen. Ruimte aan de professional!’

Van cure naar care

Door de investeringen in cure worden we allemaal steeds ouder, en wordt het aantal mensen dat care nodig heeft, steeds groter. De grootste uitdaging voor Koopmans is het besef creëren dat de kennisontwikkeling in de care ernstig achterloopt bij die in de cure. Koopmans: ‘het is een politiek issue dat om bewustwording vraagt. Dat wil zeggen; al heb je nog maar 2 jaar te leven, ook dan wil je gewoon topzorg ontvangen.’

Onderzoek in de care is anders dan in de cure. Wat is dan passend onderzoek in de care? Zijn er andere onderzoekdesigns nodig? Andere uitkomstmaten? ‘Het is niet het ene pilletje wat je in een placebo gecontroleerd kunt onderzoeken op zijn effecten’, legt Koopmans uit.

Eigen regie familie en mantelzorgers

Een ander speerpunt van het UKON is ouderen betrekken bij het UKON, onder andere via een ouderenpanel en ouderenvertegenwoordigers. Deze ontwikkeling past bij het ouderen meer eigen regie geven. Tegelijkertijd heeft Koopmans ook moeite met het woord regie. Liever verbreedt hij het begrip naar eigen regie samen met familie, mantelzorgers en contactpersonen. ‘Ik vind soms dat er beelden gecreëerd worden over mogelijkheden van kwetsbare ouderen die er gewoon niet zijn.' Eigen regie is heel belangrijk en het is positief dat iedereen daar zo mee bezig is, maar het is wel erg ingewikkeld. Er zou ook meer aandacht moeten komen voor de familie daarbij.

‘Als je – net als ik en veel collega's - aan het bed staat, weet je pas echt hoe complex de zorg is. Je hebt dus niet alleen met de oudere te maken maar met het hele systeem er omheen. Met de opname in een verpleeghuis komt er ook een hoop rouw en schuldgevoel van de familieleden mee. Soms kun je van een afstand allerlei dingen vinden en eigen regie of samenredzaamheid prediken, maar de realiteit is soms veel weerbarstiger.'

UKON

Onlangs tekenden de 15 organisaties die samenwerken in het UKON opnieuw een samenwerkingsovereenkomst voor de komende 3 jaar. In een korte video laat het UKON de belangrijkste resultaten zien van de samenwerking tussen zorg en wetenschap van de afgelopen 3 jaar.

Bekijk de video op YouTube (externe link).


Video '3 jaar UKON in 3 mínuten'. Kun je de video niet bekijken, speel de video af op Youtube.com 

Verder lezen

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...