Nieuw programma ondersteunt bij veranderingen langdurige zorg

22 augustus 2014

Mensen die informatie over zorg of ondersteuning nodig hebben, kunnen vanaf 1 januari 2015 terecht bij Zorg Verandert. Het programma informeert over de komende zorgveranderingen en signaleert knelpunten die deze met zich meebrengen.

Zorg Verandert voert ook een landelijke monitor uit. Via gespreksbijeenkomsten, panels en een landelijke signaalpunt wordt in kaart gebracht hoe de veranderingen in de langdurige zorg in 2015 verlopen en of mensen niet in de problemen gaan komen.

Uitvoering programma

Het programma duurt vier jaar en wordt uitgevoerd via een samenwerkingsverband van Ieder(in), LPGGz, CSO, LOC, LSR, Mezzo, MEE, Koepel Wmo-raden, Zorgbelang Nederland en Per Saldo. Het netwerk Ieder(in) voor mensen met een beperking of chronische ziekte is door het ministerie van VWS aangewezen als penvoerder.

Provinciale bijeenkomsten

Vanaf 22 september tot medio november 2014 organiseerde Zorg Verandert twaalf provinciale bijeenkomsten. Op die bijeenkomsten werden Wmo-raadsleden, belangenbehartigers, cliëntondersteuners, maar ook mantelzorgers en vrijwilligers bijgepraat over de aanstaande veranderingen en hoe zij zich hierop kunnen voorbereiden.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van het programma (externe link).

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...