Wegwijzer zorgvernieuwing: Positionering en bekostiging specialist ouderengeneeskunde naast de huisarts

19 juni 2017

Waardigheid en Trots heeft een wegwijzer opgesteld over de positionering en de bekostiging van de specialist ouderengeneeskunde (SO) naast de huisarts. Zeven zorginstellingen zijn aan de slag gegaan met dit thema, het resultaat is een wegwijzer met een uitleg over 3 mogelijke routes, goede voorbeelden, ervaringen en dilemma's.

Download wegwijzer (pdf)

Zorginstellingen hebben gemerkt dat de huisarts vaak niet weet dat hij de SO kan inzetten. Ook merken ze dat financiering complex is. Eenvoudiger inzet van de SO in de eerstelijn en normalisatie van zorg zijn dé nieuwe manieren van ondersteuning en zorg voor ouderen en kwetsbare mensen met een (complexe) zorgvraag. De huisarts en SO zijn hierin een belangrijk duo, in verschillende woonsituaties. De wegwijzer schetst de routes van drie verschillende groepen cliënten voor deze twee vormen van zorgvernieuwing.

Overzicht routes over positionering en bekostiging SO naast de huisarts
Overzicht routes over positionering en bekostiging SO naast de huisarts

Bijeenkomsten

Waardigheid en Trots organiseert een serie regionale bijeenkomsten georganiseerd, om de wegwijzer voor zorgvernieuwing toe te lichten en te bespreken met zorgorganisaties, specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen. De eerste bijeenkomst staat gepland op maandag 11 september van 13.30 tot 16.00 uur in Den Haag bij Saffier De Residentiegroep.

Bron: Waardigheid en Trots

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...