Partijen verbinden zich in BeterOud om kwaliteit van leven ouderen te verbeteren

30 november 2016

Het Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMw gaat door in het consortium BeterOud

Verschillende organisaties uit de sectoren wonen, welzijn en zorg hebben zich verbonden in het consortium BeterOud. Hiermee zetten de partijen de beweging voort die Het Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMw in gang heeft gezet. Dit programma stopt eind 2016. Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS begeleidde vandaag de feestelijke overdracht tijdens de conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’.

Deelnemende partijen aan het consortium zijn: Habion, KBO-PCOB, Movisie, het landelijk ROS-Netwerk, Sociaal Werk Nederland en Vilans. Daarnaast zijn Laego en Pharos nauw betrokken. ‘Gezamenlijk een structurele verbetering van de kwaliteit van leven van de ouderen in de samenleving realiseren, dat is onze ambitie. We zijn trots dat we met elkaar onze kennis en krachten kunnen bundelen’, zegt Astraia Rühl, directeur kennisnetwerken Vilans en voorzitter van het consortium BeterOud. ‘Gezamenlijk kunnen we zo de wetenschappelijke, politieke en publieke agenda beïnvloeden. Beter oud worden doen we samen.’

Martin van Rijn draagt NPO over aan BeterOud
Staatssecretaris Martin van Rijn draagt NPO over aan BeterOud. Met Betty Meyboom - De Jong, Astraia Rühl en Alex Smits.

Ouderen centraal

Binnen het consortium zetten ouderen, professionals en organisaties zich samen in voor het ontwikkelen, verspreiden en toepassen van innovatieve toepassingen voor ouderen. Er zijn onder andere leergemeenschappen, werkplaatsen en een website waar alle kennis samenkomt. Hier staan ook de verbeterprojecten van NPO. In alle activiteiten blijven de wensen van ouderen het uitgangspunt. Meer over BeterOud.

Enorme beweging

BeterOud zet hiermee de lijn voort die Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) de afgelopen tien jaar heeft ingezet. Dit programma heeft een enorme beweging op gang gebracht. De vraag wat ouderen zelf belangrijk vinden, is centraal komen te staan in wetenschappelijk onderzoek naar verbetering van wonen, welzijn en zorg voor ouderen. De samenwerking die in de acht NPO-netwerken tot stand is gebracht tussen ouderen, professionals en wetenschappers heeft geleid tot handzame producten met een grote meerwaarde voor de doelgroep. Denk aan de Transmurale Zorgbrug, die ondersteunt in de begeleiding van kwetsbare ouderen die na een ziekenhuisopname weer thuis komen en projecten als SamenOud, Even Buurten en Delfgoud.

En verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

  • 09-01-2017
  • Betty Meyboom-de Jong - voorzitter ZonMw commissie Nationaal Programma Ouderenzorg en ervaringsoudere

Op naar BeterOud

In het tien jaar durende Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) is de ouderenparticipatie op gang gebracht, veel kennis verzameld, en integrale zorg gerealiseerd in projecten. Nu het NPO is beeindigd is het verheugend dat tenminste zes partijen uit verschillende branches zich verenigd hebben om in BeterOud samen te werken. Het doel is kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren door de bereikte resultaten breder te implementern en innovaties te realiseren.

Tijdens contacten met ouderen, zowel met de kwetsbare ouderen met complexe problemen als de vitale ouderen hebben we gemerkt dat zorg geen doel op zich is maar een middel om goede kwaliteit van leven te bereiken, een leven zoals iedere oudere dat zelf wenst ondanks beperkingen en verliezen. Op alle niveau’s zetten velen zich daarvoor in. De ouderen zelf en hun naasten op de eerste plaats. Het basale niveau met het directe oudere-hulpverleners contact zoals Sandra van Dalen bepleit vormt de onmisbare schakel in het hele landschap van zorg en welzijn. Op het meso niveau van de instellingen en organisaties worden de voorwaarden om met liefde en aanndacht zorg en ondersteuning te verlenen gecreerd en op nationaal niveau de regelgeving en de financieen vastgesteld. De schakels op deze drie niveau’s moeten soepel in elkaar grijpen om goede kwaliteit van leven voor de oudere mens te helpen realiseren.

Het NPO dat als een onderzoeksproject begon met zorgprojecten die wetenschappelijke geevalueerd werden heeft halverwege expliciet projecten die op welzijn gericht waren uitgevoerd. In de laatste jaren is niet alleen zorg en welzijn maar ook de beleving van het ouder worden centraal komen te staan. Ouder worden als een nieuwe levensfase met uitdagingen en tegenslagen waarin ouderen hun leven kunnen leven zoals zij dat wensen.

In Groningen is op de Hanzehogeschool een iniitiatief om healthy ageing met kunsten te verbinden gestart. Zo zijn er in de toekomst nog vele succesvolle innovaties mogelijk en denkbaar om oud worden tot een machtige ervaring te maken. Letterlijk om samen met allen die zich willen inzetten BeterOud te worden.

Betty Meyboom-de Jong, voorzitter ZonMw commissie Nationaal Programma Ouderenzorg en ervaringsoudere.

  • 13-12-2016
  • Sandra van Dalen - Cliëntadviseur Ouderenzorg - Amersfoort - Leusden

Ik ben hier altijd wat sceptisch over. Dit soort dingen kosten allemaal errug veel geld: beleidsmakers, wetenschappers, projectleiders... die op meta niveau zich gaan buigen over de ouderenzorg. Ik weet uit mijn jarenlange werkervaring in de ouderenzorg (psychiatrie, verpleeghuis, verzorgingshuis) dat daar de kwaliteit van zorg niet erg mee gediend is. Verzorgenden en verpleegkundigen bij mij in de organisatie weten dondersgoed waar het hem aan schort. Dat hoeft niet nog eens ontwikkeld worden. Het zit hem gewoon in de basis. Aandacht, liefde, tijd, rust. Ruimte je te mogen ontwikkelen, teamwork, ontspannen collega's die niet de hele dag op hun tenen lopen of zelfs moeten rennen. Verminderde werkdruk en een minder grote last op de schouders. Waardering, en niet alleen brandjes blussen en klachten aanhoren van ontevreden bewoners of familie, omdat het gewoon allemaal NIET TE DOEN is! Meer collega's op aantal zware inwoners..... waarom dringt dit niet door? Kwaliteit begint onderop. Laten we eens (al is het maar voor 1 jaartje) de verleiding weerstaan om wéér een nieuw project te starten. Please...

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...