Meer aandacht voor ouderenzorg in opleiding verpleegkundige

01 september 2015

Vanaf het schooljaar 2016 is er meer aandacht voor ouderenzorg en wijkverpleging in de hbo-opleidingen Verpleegkunde. Daarvoor hebben de opleidingen gezamenlijk een nieuw opleidingsprofiel vastgesteld. Vanuit het programma Zichtbare schakel heeft ZonMw een impuls gegeven aan de ontwikkeling van het profiel.

Bachelor of Nursing 2020

Het nieuwe toekomstige opleidingsprofiel heet Bachelor of Nursing 2020 en is een initiatief van de 17 hogescholen. Het profiel is vastgesteld door de Vereniging Hogescholen. Vanaf het schooljaar 2016 worden de studenten aan de hbo opleiding Verpleegkunde opgeleid op basis van dit nieuwe profiel.

Aandacht voor ouderen

Deskundigen wijzen er vaak op dat in het initiële verpleegkundige beroepsonderwijs te weinig aandacht is voor de eerstelijns- en ouderenzorg. In de ouderenzorg zijn dringend meer hbo-opgeleide verpleegkundigen nodig. Vandaar dat de zorg voor ouderen veel aandacht krijgt in Bachelor of Nursing 2020.

Aandacht voor wijkverpleegkundige

Ook is er in het profiel meer aandacht voor de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige past goed in de zorg, dicht bij de burger, gericht op zelfredzaamheid en eigen regie. Het programma Zichtbare schakel gaf ook hieraan een impuls. Volgens het programma en de opleidingen zijn een herpositionering nodig en past het profiel goed bij de beoogde uitbreiding van het aantal wijkverpleegkundigen.

Aanbevelingen voor grotere rol ouderenzorg in onderwijs

Dat er in opleidingen onvoldoende aandacht wordt besteed aan de vakken gerontologie en geriatrie, was al eerder aanleiding voor een onderzoek naar de noodzakelijke basicompetenties die in elk curriculum onderwezen zouden moeten worden. 

In het rapport ‘Noodzakelijke onderdelen over ouderen in de opleidingen geneeskunde, verpleegkunde, verzorgende-IG en helpende zorg en welzijn’ staan per beroepsgroep en per opleiding de competenties uitgewerkt met aanbevelingen. Download het volledige rapport of bekijk de samenvattingskaarten voor hbo-onderwijs, wo-onderwijs, opleidingen verzorgende IG en Helpende Zorg en Welzijn.

Meer informatie

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...