Ouderen langer zelfstandig dankzij ICT-innovaties

30 december 2014

Ouderen profiteren nog onvoldoende van ICT-innovaties. Vier veelbelovende initiatieven hebben als doel hier verandering in te brengen. Met financiële ondersteuning vanuit het doorbraakproject ‘De zorg ontzorgd met ICT’ gaan zij bewezen ICT-oplossingen inzetten om de zelfredzaamheid van ouderen te vergroten.

Ouderen worden steeds ouder en hebben daarom langer zorg en ondersteuning nodig. ICT-innovaties kunnen eraan bijdragen dat zij langer zelfstandig en zelfredzaam zijn. Om deze succesvolle innovaties sneller in de praktijk te brengen, krijgt een aantal van hen financiële ondersteuning. De ministeries van VWS en EZ stellen daarvoor in totaal 800.000 euro ter beschikking.

Actieplan eHealth

Initiatiefnemers konden hun subsidieaanvraag indienen bij het Actieplan eHealth van ZonMw. Dit Actieplan initieert zelf geen onderzoek, maar agendeert wel onderzoek in andere programma’s, bijvoorbeeld als het gaat om effectiviteit en doelmatigheid van eHealth. Het doel van Actieplan eHealth is te bekijken welke factoren vernieuwing belemmeren dan wel bevorderen, en wat de beste implementatiestrategieën zijn zodat eHealth sneller kan worden toegepast.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de vier gehonoreerde initiatieven op de website doorbraakprojectenict (externe link).

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...