Ouderen denken mee over curriculum verpleegkunde bij Haagse Hogeschool

02 januari 2016

Een nieuw curriculum verpleegkunde ontwikkelen waarin contact tussen ouderen en studenten een belangrijke plek krijgt, is de inzet van de Haagse Hogeschool. Vandaar dat zij al in de ontwikkelfase met ouderen in gesprek gaan om te horen wat vanuit hun perspectief van belang is in het nieuwe curriculum. Wat vinden (kwetsbare) ouderen dat studenten verpleegkunde moeten leren? Dit project is mede mogelijk gemaakt met financiering vanuit het Nationaal Programma Ouderenzorg.

Ouderenzorg krijgt prominente plek

De Haagse Hogeschool werkt aan een nieuw curriculum voor de opleiding verpleegkunde. In dit curriculum, dat in zal gaan per studiejaar 2016-2017, krijgt ouderenzorg een prominente plek. De opleidingsmanager zoekt daarbij samen met haar docenten naar andere manieren van leren waarin het contact tussen studenten en patiënten/ouderen een prominente rol krijgt.

Wat vinden ouderen belangrijk?

Al tijdens de ontwikkeling van het nieuwe curriculum wil men samen met ouderen nadenken over hoe ouderenzorg en ouderenparticipatie een plek kan krijgen in het onderwijs. De Haagse Hogeschool heeft daarom een discussieavond georganiseerd om ouderen, docenten en studenten met elkaar in gesprek te laten gaan over wat hierin van belang is. Wat vinden ouderen dat toekomstige verpleegkundigen over ouderen moeten weten? Wat waren voor hen goede of slechte ervaringen met verpleegkundigen?

Toekomst

Voor de toekomst wil de leiding van de opleiding Verpleegkunde vaker dergelijke sessies organiseren. Er is een nieuwe afspraak gemaakt met deze groep ouderen om ze te betrekken bij het ontwerpen van het nieuwe curriculum en om te toetsen wat er met hun inbreng is gedaan.

Positieve beeldvorming

Voor het onderwijs is men bij de opleiding aan het nadenken hoe deze dialoog vorm kan krijgen. Veel studenten maken via een stage in hun eerste jaar kennis met de ouderenzorg en raken daar helaas door gedemotiveerd. Deze dialoog zou kunnen bijdragen aan een positievere beeldvorming en ook een andere manier van invulling van de stage kunnen betekenen.

Ontmoeting met ouderen

In het algemeen moet er binnen de opleiding een verschuiving ontstaan van het sec leren van verpleegkundige vaardigheden naar ontmoeting met ouderen en de tijd nemen voor het leren kennen van hun verhaal en hun behoeften. De opleiding heeft ouderen benaderd met de vraag of zij als gastdocent willen komen. Dit willen de ouderen graag. Daarnaast wil de opleiding ouderen vragen mee te doen aan het toetsen van de bejegening van studenten. Over de uitwerking hiervan moet nog verder nagedacht worden. Het doel is dat ouderen een spiegel voorhouden aan studenten. Deze activiteiten zullen ook onderzocht worden en de resultaten hiervan gepubliceerd in vaktijdschriften.

Lees verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...