NPO startbijeenkomst AMC/VUmc Ouderenmonitoren

23 februari 2016

Ouderen weten als geen ander welke oplossingen binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg voor hen werken. Daarom hebben ouderen een belangrijke stem binnen het NPO. Op 29 januari was de NPO startbijeenkomst de officiële start van een samenwerking tussen de ouderenmonitoren van AMC en VUmc.

Samensmelting van twee ouderenmonitoren

Henriëtte van der Horst, hoofd Ouderengeneeskunde van het VUmc, wees erop dat deze middag was georganiseerd door de ouderen zelf. Ze verwacht dat de samensmelting van beide ouderenmonitoren tot een grotere efficiency zal leiden.

BeterOud en Nationaal Programma Ouderenzorg

Betty Meyboom, voorzitter van de programmacommissie NPO, ging dieper in op het NPO en de doelstellingen van BeterOud. Ook zij gaf aan blij te zijn met de samenwerking tussen de twee ouderenmonitoren. In haar presentatie verhelderde ze het begrip 'kwetsbaar': functieverlies en verminderde zelfredzaamheid door combinatie van hoge leeftijd, chronische ziekten, welzijnsproblemen, gebrekkige woonsituatie, een zwak sociaal netwerk en een laag inkomen. 

Presentatie Betty Meyboom NPO Ouderenmonitor
Betty Meyboom wil graag van Healthy Ageing naar Happy Ageing

Vraag en behoeften moeten centraal staan, niet het aanbod. Professionals moeten dus veel meer 'vraaggestuurd werken'. Meyboom verwees naar het handboek Participatie en de Veranderagenda van BeterOud. De Toekomstvisie en Veranderagenda bevat onder andere 5 kernwaarden: zeggenschap, menswaardigheid, wederkerigheid, zingeving, kwaliteit en doelmatigheid. Een intensieve training is absoluut noodzakelijk, om er voor te zorgen dat 'Healthy Ageing' verandert in 'Happy Ageing'.
Download de presentatie van Betty Meyboom

Functiebehoud in Transitie

Huisarts Eric Moll gaf in zijn presentatie over Functiebehoud in Transitie (FIT) aan dat tot voor kort zorg reactief was. Er bleek behoefte aan een standaard voor ouderen: een toolkit voor 24 problemen. Er werd geconstateerd dat van de 10.000 zeventigplussers er ongeveer 2.000 kwetsbaar zijn. Duidelijk is inmiddels dat er dringend behoefte is aan systematische ouderenzorg.
Download de presentatie van Eric Moll

De Transmurale Zorgbrug

Bianca Buurman gaf een uitgebreide toelichting op het geslaagde project de Transmurale Zorgbrug. Zij noemde het gapende gat tussen organisatiekosten en beschikbare geldmiddelen. In 25 ziekenhuizen wordt de Transmurale Zorgbrug toegepast. De vraag is dan 'Waar blijft de rest van de ziekenhuizen?'. De zorgbrug zorgt voor 37% minder sterfgevallen, zonder dat de kwaliteit van leven terugloopt. Buurman stelde de zaal de vraag: hoe kunnen we er voor zorgen dat alle Amsterdamse ziekenhuizen mee gaan doen? Deelnemers wezen op de noodzaak dat ouderen zitting hebben in de diverse cliëntenraden. Een persoon riep: 'weigerende ziekenhuizen aan de schandpaal!'.
Download de presentatie van Bianca Buurman

Presentatie Bianca Buurman
Bianca Buurman vertelde in haar presentatie over het belang van een goede overdracht van ziekenhuis naar thuis

Even Buurten (Rotterdam)

'Wie van de aanwezigen kent er werkelijk zijn buren?'. Met deze vraag begon Bob Janse zijn presentatie over het Rotterdamse project Even Buurten. Volgens Janse is het noodzakelijk een netwerk te creëren. 90% van de problematiek rond kwetsbare ouderen hoort thuis bij de professionals. Toch kan 10% door anderen worden opgelost of verholpen.
Download de presentatie van Bob Janse

Ben Sajet Centrum

Omdat de kleinzoon van Ben Sajet aanwezig was op de bijeenkomst, kreeg hij de gelegenheid een korte levensbeschrijving van Ben Sajet te geven. Ben Sajet was arts in de Spaanse Burgeroorlog en de geestelijk vader van het AMC. Het centrum is gestart in 2015 en bedoeld als academische werkplaats voor langdurige zorg in Amsterdam. Susanne Smorenburg is programmamanager van het Ben Sajet Centrum en verzorgt de presentatie verder.
Download de presentatie van Susanne Smorenburg

De aanwezigen waren erg enthouasiast over de bijeenkomst en willen graag meedenken over de verdere invulling van de diverse projecten. Een resultaat om tevreden over te zijn! Het geeft de gezamenlijke ouderenmonitoren nieuwe energie om weer voluit verder aan de slag te gaan. We gaan in de toekomst nog veel horen van de Ouderenmonitor!

Opgesteld door de heer W.J. van Lint

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...