Nooit Meer Slapend Arm?

27 februari 2017

Ouder worden en de zorg voor ouderen houdt iedereen bezig. Niet alleen professionals in de zorg, ook experts op het gebied van financieel management buigen zich erover. Zo ook Dirk Brounen en Kees Koedijk, beide hoogleraar financieel management bij TIAS Business school. Mirella Minkman (Vilans/TIAS) ging in gesprek met Dirk Brounen, toen zij het boek Nooit Meer Slapend Arm uitbrachten. Want een Begroting van Geluk willen we allemaal wel.

Mirella Minkman en Dirk Brounen

Het boek Nooit Meer Slapend Arm stoomt de lezer klaar voor een toekomst in de participatiesamenleving. Een toekomst waarin niet de overheid, maar de burger zelf de regie neemt over de grote keuzes in het leven. Over zaken als ons pensioen, onze hypotheek, maar zeker ook onze ouderenzorg. Allemaal zaken waarbij de overheid ons via de verzorgingsstaat ontzorgde, maar die momenteel worden hervormd en nu meer initiatief en bijdragen van de burgers zelf vergen.

Geluk speelt een grote rol in jullie boek. Hoe zie jij ouderenzorg in dat verband?
'Klopt, ons boek gaat meer over geluk dan over geld. Geld is slechts een middel waarmee je je geluk kan voeden. Mark Rutte kondigde de participatiesamenleving aan met de uitspraak ‘De overheid is geen geluksmachine’. Nou bestaan er ook geen geluksmachines, maar het aardige van die uitspraak is dat het ons als auteurs heeft laten nadenken over wat dat geluk dan is. In ons boek gebruiken wij daar een aantal vraagtechnieken voor en geluk blijkt voor iedereen heel persoonlijk en heel verschillend te zijn. Tijd en aandacht voor en met je dierbaren blijkt echter heel vaak een grote rol te spelen.'

"Geld is slechts een middel waarmee je je geluk kan voeden"

'Als ik mensen vraag wat geluk op de lange termijn voor ze betekent, dan is fijn samen oud worden iets waar veel mensen van dromen. Ik kan het ook vervelend stellen. Niet fijn oud worden, is voor vrijwel iedereen een angstbeeld. Tegenwoordig lezen we veel over de versobering van de ouderenzorg, en steeds meer mensen, ook op jongere leeftijd, maken zich stilaan zorgen wat dit voor hen betekent. In ons boek bespreken wij manieren hoe je zicht kan houden op ouderenzorg zoals jij die zelf wenst, als onderdeel van jouw Begroting van Geluk.'

In jullie boek beschrijf je dat ouderdom mensen overvalt. Tegelijkertijd roepen jullie je lezers op om tijdig plannen voor later te maken. Maar wat is volgens jullie dan een goed moment om die plannen te maken?
'Inderdaad, ‘van het concert des levens krijgt niemand het program’. Wij zijn de laatsten die beweren dat je je leven moet reduceren tot een plan. Feit is wel dat je in je levensloop kunt rekenen op een aantal voorspelbare veranderingen. Ouder worden betekent dat je ook meer behoefte krijgt aan zorg en bijna net zo voorspelbaar als het feit dat je die zorgbehoefte krijgt, is het feit dat de overheid daar steeds minder in voorziet. Ik ben zelf 40 en hoop nog heel lang vitaal te blijven. Maar, deze gedachten spelen ook al bij mij, vooral met het oog op mijn ouders en schoonouders. Die zijn nu op een leeftijd dat een goede gezondheid geen vanzelfsprekendheid is. Het kan zijn dat er op korte termijn extra zorg nodig is. Aangezien mijn ouders en schoonouders ver bij mij vandaan wonen, is het de vraag of ik straks kan voorzien in de mantelzorg die dan nodig is. Daarom is het inkopen van extra zorg voor mij nu al een waardevol spaardoel.'

"Het inkopen van extra zorg is voor mij nu al een waardevol spaardoel"

Jullie boek kent een erg optimistische toon. Is dat een bewuste keuze?
'Allereerst zijn Kees en ik ras optimisten, dus dat kan kloppen. Maar in dit geval hebben wij ook bewust gekozen voor een positieve insteek. Nadenken over geld in een tijd dat de overheid zich terugtrekt is een grote opgave. Veel mensen klagen over de veranderingen die zich nu voordoen en veel mensen denken überhaupt niet graag na over geld. Het feit dat de overheid ook de ouderenzorg geleidelijk aan versobert, zorgt voor weinig bijval. Wij vinden heel weinig van wat er verandert. Liever proberen wij onze lezers te helpen om zelfstandig en tijdig in te spelen op die veranderingen. Een terugtrekkende overheid biedt steeds meer ruimte voor maatwerk, maar dan moet je uiteraard zelf ook gaan regisseren. Met een Begroting van Geluk wordt dat eigenlijk heel leuk, want doordat je heel concreet maakt waar je van droomt, ontstaat er voorpret wat motiveert.'

Kortom, jullie hopen dat jullie lezers vroeger in het leven met een positieve kijk zelfstandig nadenken over de financiële kant van hun latere zorg? Dat is een grote ambitie!
'Dat is waar. Maar we leven ook in een tijd waarin de veranderingen om ons heen groot zijn. Met ons boek proberen wij onze lezers daar bewust van te maken, zodat zij ook in hun eigen leven de koers hierop afstemmen. Een koers die ze, meer dan in het verleden, nu zelf mogen uitzetten. In de ouderenzorg betekent dit dat we voor kwaliteit meer zelf moeten doen of bijdragen. Die bijdrage zal naar draagkracht worden gevraagd, dus voor de mensen die weinig hebben, blijft er basiszorg.'

'Cruciaal is dat er een goede combinatie komt van meer bewustzijn bij burgers met betere informatie uit de zorg. Ik denk dat het tijd is dat algemeen bekend wordt wat extra zorgvoorzieningen kosten. Wat kost een particuliere thuishulp of domotica ons? Hoe hoog is de eigen bijdrage straks voor ouderenzorg? Voor veel mensen is dat onbekend. Ik denk dat betrouwbare informatiepunten over dit soort zaken enorm kunnen helpen om mensen eerder in het leven te stimuleren tot bewuste eigen keuzes richting een mooie oude dag. Wanneer we weten wat het ons gaat kosten, weten we ook of dat het ons waard is en of we er nu alvast voor willen sparen.'

Interview door Mirella Minkman

En jij?

Ben jij klaar voor een toekomst in de participatiesamenleving? Of stel jij je administratie het liefste uit? Laat het weten en geef je mening in de reacties onderaan.

Meer informatie

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...