Van Rijn: 'Met SamenOud goud in handen'

12 januari 2016

Staatssecretaris Martin van Rijn bezocht 11 januari 2016 SamenOud in woon-, zorg- en welzijnscomplex Meerstede in Emmen.

SamenOud, een NPO-project, is een nieuw zorgmodel voor thuiswonende ouderen. SamenOud wordt sinds begin 2012 gerealiseerd in Stadskanaal, Veendam en Pekela. In het najaar van 2014 is SamenOud ook gestart in Drenthe. Onderzoek toonde aan dat door SamenOud het welbevinden van ouderen en de kwaliteit van zorg toenemen.

SamenOud ‘onmisbaar’ voor ouderen en professionals

Tijdens het werkbezoek sprak Van Rijn met ouderen en professionals over hun ervaringen met SamenOud en met de bestuurders van organisaties voor zorg en welzijn, met zorgverzekeraars en de gemeenten.

Om een goed beeld te krijgen hoe SamenOud werkt in de praktijk, ging Van Rijn tijdens het werkbezoek eerst in gesprek met diverse ouderen en zorgprofessionals van SamenOud. De boodschap die zij Van Rijn meegaven was dat SamenOud voor hen onmisbaar is.

‘Goud in handen’

Daarna ging Van Rijn uitgebreid in gesprek over duurzame oplossingen voor de financiering van dit project met de partijen, aanbieders en financiers, die betrokken zijn bij het realiseren van SamenOud.

Samen bespraken zij mogelijkheden om tot duurzame oplossingen te komen voor de financiering van SamenOud. Van Rijn concludeerde dat de aanwezige partijen met SamenOud 'Goud in handen hebben'. Van Rijn is graag bereid experimenteerruimte te creëren om integrale zorg mogelijk te maken, indien dat nodig blijkt te zijn. Gespreksleider Frank van der Linden van Zorggroep Tangenborgh vatte samen: 'Het gevoel overheerst dat we met SamenOud iets moois aan het doen zijn.' Betrokken partijen concludeerden dat dit gesprek een goede start was voor een vervolg.

‘Financiering is een uitdaging’

Kenmerkend voor SamenOud is dat de zorg en begeleiding voor ouderen als het ware over ‘de schotten tussen organisaties en professionals’ heen georganiseerd wordt: zij werken in SamenOud goed met elkaar samen.

Zover is het nog niet met de financiering van SamenOud: die moet van meerdere financiers komen. De huisarts en de wijkverpleegkundige worden betaald via de Zorgverzekeringswet (Zvw), de ouderenadviseur via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Specialist Ouderengeneeskunde via de Wet langdurige zorg (Wlz).

Positieve effecten

Onderzoek na 12 maanden toont aan dat SamenOud doelmatige zorg realiseert: meer kwaliteit van zorg voor dezelfde kosten. Ouderen ervaren meer welbevinden en hebben het vertrouwen (langer) thuis te kunnen blijven wonen. SamenOud heeft ook een duidelijk effect op de ervaren kwaliteit van zorg door ouderen, en professionals kunnen beter ‘de vinger aan de pols houden’, vroegtijdig ingrijpen als dat nodig is, en escalaties voorkomen. Ook het effect van SamenOud op het zorggebruik en de kosten werden onderzocht.  De verwachting was dat SamenOud kosten zou besparen. Dat bleek niet het geval. Waarschijnlijk is een jaar daarvoor te kort.

Oudere als uitgangspunt

SamenOud is het nieuwe zorgmodel waarbij het welbevinden van thuiswonende ouderen het uitgangpunt is. Doel van SamenOud is dat ouderen zo lang als mogelijk en wenselijk prettig thuis kunnen blijven wonen. In SamenOud wordt de zorg en begeleiding door een Ouderenzorg Team van de huisartspraktijk ‘rondom de oudere’ georganiseerd: dicht bij de oudere thuis.

SamenOud wordt sinds begin 2012 gerealiseerd in Stadskanaal, Veendam en Pekela, waar zo’n 1.500 ouderen begeleid worden door 15 Ouderenzorg Teams. In het najaar van 2014 is SamenOud ook gestart in Drenthe. Daar begeleiden 14 Ouderenzorg Teams bijna 1.400 ouderen.

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...