Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis prikkelt tot verbetering

07 september 2015

Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis

55 van de 120 ziekenhuislocaties hebben het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis gekregen. Een verbetering ten opzichte van de eerste uitreiking in 2013, toen 47 ziekenhuizen het keurmerk wisten te behalen. Het keurmerk wordt toegekend door de ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG. 

Aangescherpte kwaliteitsaspecten

De normering om voor het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis in aanmerking te komen, is behoorlijk aangescherpt. Continuïteit van zorg heeft zwaar mee gewogen bij de beoordeling van de mate van seniorvriendelijkheid. 'In 2013 was de aanwezigheid van een team geriatrie een absolute voorwaarde om het keurmerk te kunnen ontvangen. In 2015 heeft daarnaast zwaar meegewogen of ziekenhuizen afspraken hebben gemaakt over het ontslag. Ons uitgangspunt is dat ouderen pas ontslagen mogen worden als de nazorg goed geregeld is. Daar hoort ook bij het maken van afspraken, bijvoorbeeld met de huisarts, in welke gevallen binnen twee dagen na het ontslag een huisbezoek moet worden afgelegd om te controleren of de zorg thuis naar wens verloopt', zegt Manon Vanderkaa, directeur van de Unie KBO. In totaal zijn de ziekenhuizen getest op 15 kwaliteitsaspecten die van belang zijn voor ouderen.

Slechter uit ziekenhuis

De gezamenlijke ouderenbonden hebben het initiatief voor het keurmerk genomen omdat uit verschillende rapporten bleek dat gemiddeld de helft van de ouderen er als gevolg van een ziekenhuisopname op achteruit gaat. Dat heeft niets te maken met de reden van de opname. Ouderen lopen een hoger risico op complicaties in de zorg rond de opname en het ontslag. Denk aan verwardheid, vallen, medicatiefouten en ondervoeding. Ook is de organisatie van een ziekenhuis vaak niet ingericht op patiënten met meerdere aandoeningen.

Prikkelen

De ouderenorganisaties willen met het keurmerk ziekenhuizen prikkelen om extra maatregelen te treffen. Die maatregelen kunnen er voor zorgen dat ook ouderen profijt hebben van een ziekenhuisopname. 'Ouderen vormen nu al de grootste groep patiënten, zeker 60% en dit percentage zal alleen maar toenemen de komende jaren', aldus Vanderkaa. Dat ziekenhuizen deze doelgroep belangrijk vinden, blijkt uit de hoge respons. Voor 94% van de ziekenhuislocaties is een vragenlijst ingevuld. Ook beoordelen getrainde senior scouts of de ziekenhuizen goed bereikbaar zijn en of de inrichting is afgestemd op ouderen.

Meer informatie

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...