Meer aandacht voor cliëntervaringen door thermometer

28 september 2015

Thermometer ouderenperspectief

Is er in een onderzoek daadwerkelijk aandacht voor de wensen en behoeften van kwetsbare ouderen zelf? Met een speciale thermometer kan dat nu snel en eenvoudig worden bepaald. De resultaten zijn veelbelovend. ‘De monitoring vanuit ouderenperspectief wordt als meerwaarde ervaren door alle betrokkenen.’

Om de zorg beter af te stemmen op ouderen en hun familieleden, is het belangrijk om te weten welke wensen en problemen er leven. En of daar in onderzoeken voldoende rekening mee wordt gehouden. Daarom is er een thermometer ontwikkeld die aan de hand van 10 uitgangspunten bepaalt of de belangen van de eindgebruiker voldoende meegewogen worden. In het NPO-project Integrated Senior Services is deze thermometer onlangs toegepast. Esther Stoffers van Huis voor de Zorg is één van de initiatiefnemers. ‘Met de uitkomsten stellen onderzoekers zorguitvoerders in staat om meer tegemoet te komen aan de behoeften en mogelijkheden van de ouderen zelf.’

Experimenten

In Zuid-Limburg is de afgelopen jaren volop geëxperimenteerd met de thermometer. Leden van ouderenpanels bezochten betrokkenen bij het onderzoek met een lijst met vooraf bepaalde vragen. Werd de familie bijvoorbeeld steeds optimaal bij de zorg betrokken? En was de benadering van de oudere wel laagdrempelig genoeg? Stoffers: ‘Na afloop van het gesprek vulde de ouderenvertegenwoordiger de thermometer in. Dat kon eenvoudig met kleurcodes: rood betekende geen aandacht voor cliëntervaringen, geel een beetje en donkergroen heel veel aandacht.’

Zeer serieus

Projectleiding en onderzoekers nemen de uitkomsten van de thermometer zeer serieus, zo is de ervaring van Stoffers. Zo bleek in één geval dat een training zelfmanagement te intensief was voor kwetsbare ouderen na een ziekenhuisopname. In het daaropvolgende adviesgesprek met de projectleider is dat besproken en werd de training vereenvoudigd. ‘Het besef is gegroeid dat het belangrijk is om ouderen of hun vertegenwoordigers mee te laten kijken in onderzoeks- en implementatieprojecten. Zo sluiten deze daadwerkelijk aan bij de wensen en behoeften van de ouderen in een kwetsbare positie.’

Meer informatie

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...