Docenten hbo-v en wijkverpleegkundigen leren met en van elkaar in leernetwerken

15 oktober 2015

Kennis uitwisselen

10 hogescholen en hun samenwerkingspartners in de thuiszorg starten met leernetwerken voor docenten van hbo-verpleegkunde (hbo-v) en wijkverpleegkundigen. In de leernetwerken leren de docenten en wijkverpleegkundigen van en met elkaar over ervaringen, kennis en vaardigheden die van belang zijn voor een andere manier van werken en opleiden. Hiermee sluiten ze aan bij de transitie en transformatie van de langdurige zorg.

Impuls aan het gezamenlijk leren

In de leernetwerken wordt de praktijk in het onderwijs gebracht en het onderwijs in de praktijk. Door de transitie wordt vanaf januari 2015 de wijkverpleging bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet. Dit betekent onder meer dat de wijkverpleegkundigen weer verantwoordelijk zijn voor vraagverheldering, indiceren en het organiseren van de zorg thuis. Met deze veranderingen worden nieuwe competenties van de wijkverpleegkundigen en hun collega’s gevraagd, maar is er ook een toegenomen vraag naar wijkverpleegkundigen.

Opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2020

De 17 opleidingen hbo-verpleegkunde sluiten in het nieuwe opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2020 al aan op deze nieuwe competenties en de toenemende vraag aan wijkverpleegkundigen. Het nieuwe opleidingsprofiel wordt op dit moment vertaald in nieuwe curricula en onderwijsmaterialen, maar vraagt ook nieuwe competenties van de docenten.

Thema's

In de leernetwerken wordt, aansluitend bij de subsidiecriteria, gewerkt aan een of meer van de volgende thema's:

  • inwerken nieuwe wijkverpleegkundigen
  • coachen van collega's
  • bevorderen zelfmanagement en zelfredzaamheid
  • gezondheidsbevordering en preventie
  • multidisciplinaire samenwerking in de wijk.

10 projecten

De hogescholen konden samen met thuiszorgorganisaties een subsidieaanvraag indienen bij het ZonMw-programma Zichtbare schakel. 10 aanvragen zijn gehonoreerd, waarbij iedere hogeschool met 2 of meer thuiszorgorganisaties samenwerkt. De leernetwerken worden op verschillende manieren ingevuld, variërend van duobanen tussen docent en wijkverpleegkundige, leerkringen en virtuele leeromgevingen. Bij de projecten zijn, naast de docenten en wijkverpleegkundigen, ook lectoren, studenten, cliënten/mantelzorgers en collega’s uit de wijkteams betrokken.

Uitwisseling en onderzoek op landelijk niveau

Om de kennis en ervaringen van de projecten ook op landelijk niveau te delen, wordt een platform opgezet. Het NIVEL zal de 10 projecten vanaf de start en voor een periode van 2 jaar monitoren en evalueren op effect, proces en de duurzaamheid van de leernetwerken.

Meer informatie

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

  • 15-10-2015
  • Marijn van Zanten - ZonMw

Bedankt voor de tip @Sandra! We nemen het mee en komen er eventueel bij jullie op terug.

  • 15-10-2015
  • Sandra Vergunst - community manager - Andere handen community - Reeuwijk

Een mooi programma en initiatief. Graag wil ik laten weten dat men het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden om een nieuw platform op te zetten. Kostbare tijd en geld kunnen worden gespaard door aan te sluiten bij een plaform dat al bestaat. Op Andere handen community leren professionals in zorg en welzijn dagelijs met en van elkaar. Zij delen er ervaringen, bevragen elkaar en inspireren elkaar om de zorg iedere dag weer beter te maken. Zij ontwikkelen hiermee competenties die leiden tot betere communicatie, meer samenwerking, efficientere procesuitvoering en benutting van technologie (e-Health). Ik nodig ze van harte om bij ons aan te sluiten.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...