Leergemeenschap culturele diversiteit

Binnen de huidige ouderenzorg is er helaas nog te weinig aandacht voor diversiteit (ouderen met een migrantenachtergrond) en inclusiviteit. Daar komt bij dat het hoogtepunt van de vergrijzing ons nog te wachten staat. De groep oudere niet-westerse migranten zal in de komende 10 tot 20 jaar sterk vergrijzen.

Daarom starten we met de nieuwe BeterOud Leergemeenschap 'Culturele Diversiteit'. Pharos organiseert in 2018 in samenwerking met Hogeschool Utrecht en NOOM 3 bijeenkomsten rond thema's als cultuursensitief werken, gezondheidsvaardigheden en het aanbieden van toegankelijke en begrijpelijke voorlichtingsmaterialen.

Bijeenkomsten

We organiseren de bijeenkomsten op 21 februari, 10 april en 12 juni 2018. Ze vinden plaats bij Hogeschool Utrecht, De nieuwe Poort 21, 3812 PA in Amersfoort. Alle bijeenkomsten zijn in de avonduren van 18.00 tot 21.00 uur en zijn gratis toegankelijk!

Voor parkeerkaarten, koffie, thee en een licht diner wordt gezorgd. De locatie is op loopafstand van NS station Amersfoort.

Geef je op door een e-mail te sturen naar h.bogers@pharos.nl

oudere-migranten-beter-oud-leergemeenschap-culturele-diversiteit

Voor wie?

We nodigen onder meer professionals uit zorg en dienstverlening uit, experts van organisaties die ouderen vertegenwoordigen, medewerkers vanuit het onderwijs en binnen gemeenten. Met elkaar delen we kennis en (praktijk)ervaring, zorgen we voor ontmoetingen met oudere migranten (ervaringsdeskundigen) en inspireren we deelnemers met goede voorbeelden.

Aansluiten bij de praktijk

In de perioden tussen de bijeenkomsten gaan de deelnemers aan de slag met een onderwerp dat we vooraf met elkaar formuleren. Zo sluiten we aan bij wat de deelnemers nodig hebben in hun dagelijkse praktijk.

Tijdens de bijeenkomsten delen deelnemers de ervaringen van de tussenliggende periode en wisselen tips en successen uit. We laten daarbij ervaringsdeskundige migrantenouderen aan het woord.

Wat zijn jouw eigen (leer-) vragen? Deel jouw input, zo kunnen we een stukje bijdragen aan het inzicht van wat voor een betere ondersteuning nodig en wenselijk is, wat verder opgebouwd kan worden en welke aandachtspunten en voorwaarden daarbij belangrijk zijn.

Achtergrond

De groep ouderen met een migrantenachtergrond heeft vaker een ongezonde leefstijl en meer chronische aandoeningen. We verwachten dat een groter aantal oudere migranten gebruik zal gaan maken van voorzieningen op het terrein van de ouderenzorg.

De praktijk van zorg en welzijn past zich in de gemeenten aan de veranderende cliënten- en patiëntengroepen aan. Er zijn veel waardevolle initiatieven in (zorg)organisaties op het gebied van zorg en welzijn voor migrantenouderen. Maar, het is nog een zoekproces om effectieve zorg- en ondersteuningsnetwerken te ontwikkelen waarin deze doelgroep ouderen adequaat door professionals ondersteund kan worden.

Professionals ervaren belemmeringen en hebben vragen over onder andere: interculturele communicatie, hoe de relatie met de mantelzorger te versterken, hoe passende ondersteuning te bieden, goede diagnostiek te ontwikkelen, welke wensen en behoeften er leven in diverse culturen als het om zorggebruik en welzijn gaat.

Ook bij gemeente en organisaties die ouderen vertegenwoordigen zien we veel (beleids)initiatieven in buurten en wijken. Maar ook zij ervaren problemen in het bereiken en betrekken van deze doelgroep: hoe zorg je ervoor dat migranten ouderen in een wijkgerichte aanpak meegenomen worden bij de bevordering van hun gezondheid en participatie in de buurt? Wie heb je daarvoor nodig, welk netwerk kunnen we samen ontwikkelen, hoe werken we effectief samen?

Meer informatie

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...