Kapstok: samenwerking tussen eerstelijnszorg, welzijn en mantelzorg

25 februari 2016

Mantelzorgers hebben aandacht en ondersteuning nodig om de vaak intensieve zorg voor hun naasten vol te houden. Hoe kun je die ondersteuning als zorg- of welzijnsprofessional samen vormgeven? In Emmen is met een mix van producten en bijeenkomsten ingezet op bewustwording en het bespreekbaar maken van mantelzorg.

Kapstok: samenwerken rondom mantelzorg

In het project ‘Kapstok: Samenwerken rondom mantelzorg in Emmen’ zijn onder andere netwerkbijeenkomsten georganiseerd waarin eerstelijnszorgverleners, welzijnswerkers, wmo-consulenten, vrijwilligers en mantelzorgers elkaar ontmoet hebben. Tijdens de netwerkbijeenkomsten werd besproken wat mantelzorg is, hoe je mantelzorgers kunt opsporen en hoe je kunt signaleren wat hun draaglast en draagkracht is. Maar ook wat andere hulpverleners inbrengen en hoe je naar elkaar kunt doorverwijzen.

Bekijk de video op YouTube (externe link).

Bewustwording

Het project heeft bijgedragen aan de bewustwording en het bespreekbaar maken van mantelzorg en daarmee aan het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers. De belangrijkste winst is dat eerstelijnszorgverleners en welzijnswerkers elkaar hebben leren kennen, dat er korte lijnen zijn ontstaan en dat er veel meer mantelzorgers in beeld zijn.

Kwaliteit van ondersteuning verbeterd

Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat eerstelijnsprofessionals nu meer aandacht hebben voor mantelzorgers en vaker doorverwijzen naar welzijn en het Zorgloket. Driekwart van de ondervraagde eerstelijnsprofessionals geeft aan dat daarmee de kwaliteit van ondersteuning aan mantelzorgers is verbeterd. In een korte film over het project wordt uitgelegd hoe deze samenwerking tot stand is gekomen en wat dat oplevert.

Op één lijn

Het project ‘Kapstok’ is mede gefinancierd vanuit het ZonMw-programma Op één lijn. Het programma Op één lijn richt zich op samenwerking en organisatieontwikkeling in de eerstelijnszorg.

Lees ook

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...