‘Door bezuinigingen ontstaan soms mooie, innovatieve initiatieven’

06 december 2016

Juan Seleky ziet grote voordelen in co-creatie en aandacht voor diversiteit

Juan Seleky

Voormalig beleidsadviseur zorg- en ouderenbeleid Juan Seleky zet zich ook na zijn pensioen in voor de ‘ouderenzaak’, onder meer als voorzitter van de Stichting Ondersteuning Stuurgroep Molukse Ouderen (SOSMO) en bestuurslid van het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM). Een interview met een bevlogen bruggenbouwer.

Sinds hij zelf met pensioen is, snapt Juan Seleky (66) beter waarom hij zich tijdens zijn beleidsjaren in Breda soms bijna letterlijk vastbeet in de ouderenportefeuille. ‘Politieke beslissers kwamen en gingen. Ik zag het als mijn taak om hun ideeën structureel op de kaart te zetten en te houden. Zo was ik betrokken bij de oprichting van de Ouderenadviesraad en het faciliteren van trainingen voor oudere vrijwilligers die op hun beurt andere ouderen hielpen. Door die gemeentelijke regie wisten we wat er onder ouderen speelde en op welke terreinen we konden samenwerken.’

Wonen met Gemak

Wie aan co-creatie met ouderen denkt, komt in Breda al snel uit bij Wonen met Gemak; een project waar senioren actief meedenken over het toekomstbestendig maken van hun huis om er zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Seleky: ’Dit is een mooi voorbeeld van out of the box-denken, van investeren in wat je hebt. Afgelopen najaar zijn haalbaarheidsstudies gepresenteerd om onder meer tweekappers en eengezinswoningen om te bouwen naar zelfstandige eenheden voor ouderen. De interesse is groot. Veel vitale ouderen willen kleiner wonen. Bovendien is het project niet gelabeld aan zorg; woningen worden functioneler, maar ook écht mooier en comfortabeler. Speciaal voor het project wordt vanaf 2017 een financieringsregeling ingevoerd. Deze stelt belangstellenden met een smalle beurs in staat om tegen gunstige voorwaarden maximaal 20.000 euro te lenen.'

Lees ook: project Stem van de Oudere migrant

Ouderen als uitgangspunt

Een initiatief als Wonen met Gemak is tegelijkertijd een antwoord op de trend om verzorgingshuizen te sluiten en meer over te laten aan de wijk. ‘Ik geloof heilig in een gebiedsgerichte aanpak’, stelt Seleky. ‘Ouderen durven minder goed de straat op, maar worden wel afhankelijker van wijkvoorzieningen. In Breda zijn in een aantal wijken gemarkeerde looproutes naar winkelvoorzieningen gemaakt, speciaal voor kwetsbare ouderen. Er zijn extra bankjes en lantaarnpalen geplaatst, oversteekplaatsen gecreëerd. Naast welzijns- en zorgorganisaties komen ook andere partijen met initiatieven, variërend van bezorg- en leverdiensten tot buurtwinkels voor boodschappen en medicijnen. Mooi om te zien is hoe wijken inspelen op een toekomst met meer kwetsbare ouderen. Veiligheid en leefbaarheid nemen toe, ouderen zijn eerder het uitgangspunt bij het doorvoeren van aanpassingen en vernieuwingen.’

"Ouderen durven minder goed de straat op, maar worden wel afhankelijker van wijkvoorzieningen"

Sociaal culturele achtergrond

Ondanks positieve ontwikkelingen ‘in de wijk’ hebben ouderen behoefte aan specifieke woonvoorzieningen en vormen van dagopvang. Zeker oudere migranten, weet Seleky, zelf van Molukse komaf en zoon van hoogbejaarde, in Drenthe wonende ouders. ‘Mijn dementerende moeder kan naar een verpleeghuis, maar mijn vader wil het niet. Hij woont het liefst zo lang mogelijk met haar thuis, met hulp van mantelzorg, thuiszorg, dagopvang en Wmo-voorzieningen. Ik snap dat wel. Een Moluks of Indisch verzorgingshuis is niet naast de deur, een Nederlands verpleeghuis met een specifieke vleugel voor Molukse ouderen een stap te ver. Net als voor andere migranten is voor Molukse en Indische ouderen de sociaal culturele achtergrond het uitgangspunt voor zorg en welzijn. Normen, waarden, gebruiken, religieuze gewoontes en betekenisvolle ervaringen uit het verleden staan centraal. Die moet je als hulpverlener kennen, wil je begrijpen waarom juist deze ouderen zich gedragen zoals ze zich gedragen.’

Aandacht voor diversiteit

Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) organiseert dan ook samen met acht lidorganisaties cursussen waarin vrijwilligers, mantelzorgers en ouderenwerkgroepen uit de migrantensector handvatten krijgen aangereikt om oudere migranten beter te ondersteunen. 'Aandacht voor diversiteit is en blijft belangrijk’, vindt Seleky. ‘Een respectvolle benadering en waardige behandeling van ouderen die ook echt bij ze past, helpt om het vertrouwen te winnen. Ook van de rest van de familie. Daarom vind ik het prettig om te zien dat Nederlandse verzorgingshuizen aparte huiskamers of vleugels inrichten voor oudere migranten, maar ook kijken hoe op basis van gemeenschappelijke kenmerken bewoners samen dingen kunnen doen, al dan niet met de wijk.'

Lees ook: Publicatie Wie zorgt voor oudere migranten? (pdf)

Lunchvoorziening voor de hele wijk

Seleky is trots op de creatieve wegen die worden bewandeld om voorzieningen voor oudere migranten in stand te houden. ‘Een mooi voorbeeld is Raffy, de woon- en zorgvoorziening voor Molukse en Indische ouderen in Breda. Door bezuinigingen en de afbouw van categoriaal beleid voor minderheden staat het voortbestaan van Raffy onder druk. Onlangs is een lunchvoorziening voor bewoners en hun mantelzorgers gecreëerd, waar ook mensen uit de hele wijk welkom zijn. Het initiatief loopt als een trein.

Geven en nemen

Dat Seleky een groot hart heeft voor de ‘ouderenzaak’ staat buiten kijf. Hoe denkt de pensionado zelf over het ‘beter oud’ worden? ‘Ik eet gezond en beweeg veel, al zal ook ik uiteindelijk niet aan fysieke achteruitgang en beperkingen ontkomen. Toch zie ik de toekomst vooral positief. Ik behoor tot de groep ouderen die kan wonen met gemak. Die zich kan aansluiten bij een netwerk ter stimulering van de zingeving, gezelligheid, veiligheid of verbondenheid. Die digitaal vaardig is en zo met de hele wereld kan communiceren of allerlei cursussen kan volgen. De komende jaren wil ik vooral zo zinvol mogelijk bezig zijn, als vrijwilliger mijn bijdrage blijven leveren aan de maatschappij. Dat geven en nemen, die wederkerigheid; die houdt me actief.'

Verder lezen

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...