Huisartsen-zorggroepen nemen initiatief tot integrale zorg voor kwetsbare ouderen in Midden Nederland

31 maart 2016

De zorggroepen HUS, KetenZorg Nu, Preventzorg, Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra en Saltro hebben het initiatief genomen om een integraal zorgprogramma voor kwetsbare ouderen in Midden Nederland te ontwikkelen.

Brede coalitie

In de afgelopen maanden is een brede coalitie van ouderenorganisaties, welzijnsorganisaties en thuiszorgorganisaties in Midden Nederland gevormd die zich achter deze inhoudelijke lijn heeft geschaard. Dat doen zij samen met de zorggroepen vanuit de ervaring en overtuiging dat zij elkaar en andere organisaties nodig hebben om toekomstbestendige zorg rondom kwetsbare ouderen te organiseren.

Zelfredzaamheid

De betrokken partijen geloven in de kracht van samen optrekken. Regio-overstijgend waar het moet, lokaal waar het kan. Zij willen de zorg en ondersteuning voor ouderen goed regelen zodat ouderen zelfredzaam kunnen zijn.

Ouderen blijven langer thuis wonen

De maatschappelijke ontwikkelingen die de aanleiding vormen voor het bouwen aan integrale zorg zijn:

 • Mensen blijven en willen langer thuis wonen
 • Mensen komen vaker thuis te overlijden
 • Meer complexiteit van zorgvragen extramuraal en daarmee een (te) grote caseload voor huisartsen en wijkverpleegkundigen
 • Verzuiling in de chronische zorg, verlies aan overzicht bij patiënt en professionals, inefficiënte zorgverlening, risico op medicatie interacties
 • Meer zorg- en hulpverleners betrokken.

Uitgangspunten van integraal zorgprogramma voor kwetsbare ouderen

Het zorgprogramma kenmerkt zich door een integrale en een pro-actieve aanpak en kent de volgende uitgangspunten:

 • Preventie en vroegopsporing door middel van casefinding en selectieve screening
 • Opstellen zorgplan op maat
 • Zorgcoördinatie, casemanagement en follow-up
 • Oog voor optimale zelfredzaamheid van de oudere
 • Kwetsbaarheid monitoren via as wijkzorg-huisarts
 • Van ziektegerichte zorg naar persoonsgerichte zorg
 • Samenwerking in multidisciplinair team/wijknetwerk
 • Scholen van professionals
 • Ondersteunende ICT

De stappen binnen de integrale regionale ouderenzorg
De stappen binnen het zorgprogramma

Integrale financiering

De coalitie streeft naar een integrale financiering voor langere termijn om toekomstbestendige zorg voor kwetsbare ouderen mogelijk te maken. Vooralsnog is deze randvoorwaarde niet gerealiseerd, maar gesprekken hierover zijn nog gaande.

Meer weten?

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...