Impressie NUZO Brede Netwerkbijeenkomst

14 december 2015

NUZO Brede Netwerkbijeenkomst

Op 26 november organiseerde het Netwerk Utrecht Zorg Ouderen (NUZO) de 14e Brede Netwerkbijeenkomst met als thema 'Ouderen en Wonen, kansen en bedreigingen'. Zestig ouderen en professionals kwamen in het gemeentehuis van Bunnik bij elkaar om kennis en ervaringen te delen op het gebied van wonen en ouderen. 

Wonen en ouderen

Wonen en ouderen is een niet nieuw maar onverminderd actueel thema. Ook uit het NUZO ouderenpanel en uit onderzoeken van ouderenbonden blijkt dat wonen voor ouderen de afgelopen jaren te weinig (structureel) aandacht heeft gekregen. Ouderen zelf stellen het voorbereiden en nemen van maatregelen om langer goed thuis ouder te worden ook nog wel eens uit.

Toekomst van ouderen en wonen & welzijn

Samen met burgemeester Hans Martijn Ostendorp heette NUZO coördinator Meta de Graaff iedereen van harte welkom. Na een korte update vanuit het NUZO stond het eerste deel van de bijeenkomst in het teken van presentaties van 4 gastsprekers.
Download presentatie Meta de Graaff (pdf)

De eerste presentatie werd gegeven door prof. dr. François Schellevis van NIVEL. In zijn presentatie 'Ouderen van de toekomst, verschillen in de wensen en mogelijkheden voor wonen, welzijn en zorg' liet hij 4 profielen zijn van hoe ouderen omgaan met hun wensen en mogelijkheden.
Download presentatie François Schellevis (pdf)

Slide presentatie 4 profielen van ouderen

Slide van Schellevis over de 4 profielen van ouderen

'Niet achter de geraniums! Op zoek naar meer variatie in wonen en welzijn'. Dat was de titel van de presentatie van Yvonne Witter, adviseur bij Aedes-Actiz. In haar presentatie zette zij de verschillende woonvormen voor ouderen in Nederland op een rij.
Download presentatie Yvonne Witter (pdf)

Anita Lahuis, adviseur Wonen & Zorg bij Atrivé, gaf tips en advies voor huisbezoeken bij ouderen door vrijwilligers. Tijdens haar presentatie 'Bewustwording langer thuis wonen' vertelde ze over het bewustwordingstraject: van bewust naar actief.
Download presentatie Anita Lahuis (pdf)

In de stad Utrecht zijn woningcorporaties een project gestart om ouderen met een huurwoning te stimuleren te verhuizen naar een passende woning. Maureen van Esch van Mitros en Claartje Sadee van Stade Advies zijn bij het project betrokken en vertelden er over tijdens hun presentatie 'Project Verhuisadviseur voor senioren in de stad Utrecht'.
Download presentatie Maureen van Esch en Claartje Sadee (pdf)

Vervolgens was er de mogelijkheid om tijdens de verschillende rondetafelgesprekken dieper in te gaan op de subthema’s en praktische kennis, ervaringen, vragen en tips met elkaar te delen die de deelnemers meteen kunnen gebruiken.

En natuurlijk was er genoeg gelegenheid om te netwerken en elkaar te ontmoeten tijdens de netwerkborrel.

Zo lang mogelijk thuiswonen

De conclusie van de deelnemers op deze middag is eensluidend:

Ongeveer 8 op de 10 ouderen wil zo lang mogelijk thuis wonen. Hamvraag hierbij is hoe ouderen te verleiden na te denken over langer thuis wonen en zich bewust te worden van hun eigen rol hierin.

Of zoals een oudere het zelf uitdrukte: 'Hoe zit je of kom je als oudere bijtijds onder het juiste dak?'

Actie op meerdere niveaus

De oproep aan het NUZO was ook duidelijk:

'Als je het beleid ten aanzien van wonen voor ouderen in de gewenste richting wil beïnvloeden, dan moet er op meerdere niveaus actie worden ondernomen. Op het niveau van de gemeente (wethouders) en de woningcorporaties, op het niveau van organisaties (van ouderen, professionele en informele zorgverleners) en op het niveau van ouderen zelf in de wijken en in de buurten. Het NUZO kan hierin stimuleren en aanjagen en daarmee een ondersteunende en faciliterende rol spelen.'

NUZO en wonen in 2016

NUZO gaat verder met het thema wonen. In het voorjaar staat wonen en ouderen op de agenda voor de gezamenlijke bijeenkomst met partner VNG afdeling Utrecht en Gelderland.

Ook hoopt NUZO de contacten met woningcorporaties in de stad Utrecht en in de regio verder aan te halen en uit te breiden.

De NUZO partners hebben besloten om in het eerste kwartaal van 2016 de vele initiatieven en voorbeelden op het gebied van wonen, zowel landelijk en regionaal te volgen. En deze vervolgens te bundelen en verder uit te werken voor de NUZO regio.

Bron: Nuzo-Utrecht

Verder lezen op BeterOud

Meer over het NUZO

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...