Impressie NUZO Brede Netwerk Bijeenkomst 'Levensvragen, zingeving en Ouderen'

12 augustus 2016

'Zingeving en levensvragen zou al veel jonger een vast onderdeel van lesprogramma’s moeten zijn.'

Op de 15e NUZO Brede Netwerk Bijeenkomst van 23 juni kwamen circa 60 professionals en ouderen bij elkaar in het UMC Utrecht om kennis en ervaring te delen op het gebied van levensvragen, zingeving en ouderen.

Presentaties

Na ontvangst met koffie, thee en iets lekkers heet NUZO coördinator Meta de Graaff iedereen van harte welkom. Na een korte update van het NUZO staat het eerste deel van de bijeenkomst in het teken van presentaties van 3 gastsprekers.
Download presentatie M. de Graaff NUZO (pdf)

  1. 'Aandacht voor levensvragen onderdeel van goede zorg'. Door Rinske Boomstra, Expertisenetwerk Levensvragen en ouderen, senior consultant Vilans.
    Download presentatie R. Boomstra (pdf)
  2. 'Levensvragen: van alle (leef)tijden!' Door Sandrina Sangers, beleidsadviseur omgaan met levensvragen PCOB, en Addy Camper.
    Download presentatie S. Sangers en A. Camper (pdf)
  3. 'Palliatieve zorg, een ver van mijn bed show?' Door Adri Jobse, kaderhuisarts palliatieve zorg / kwartiermaker Septet.
    Download presentatie A. Jobse (pdf)

Vervolgens was er gelegenheid om tijdens de verschillende ronde tafels dieper in te gaan op de presentaties en praktische kennis en ervaringen, en vragen en tips met elkaar te delen.

E-learning omgaan met levensvragen

Bij de eerste ronde tafel over aandacht voor levensvragen als onderdeel van goede zorg oefenden de deelnemers met de e-learning Goed omgaan met levensvragen. De deelnemers aan deze ronde tafel zien graag dat er ook een e-learning komt voor zorgprofessionals die direct zorg verlenen aan ouderen en natuurlijk voor de ouderen zelf.

Deelneemster doet e-learning levensvragen
Een van de deelnemers oefent met de e-learning 'Goed omgaan met levensvragen'

Belevingswereld

In de tweede ronde tafel werd geanimeerd met elkaar van gedachten gewisseld over levensvragen aan de hand van de Belevingswereldkaart: een denkbeeldige cartografie die de wereld van het dagelijks bestaan in kaart brengt.

Voorlichting over palliatieve zorg

Uit de derde ronde tafel over de palliatieve zorg kwam naar voren dat de deelnemers behoefte hebben aan voorlichting over palliatieve zorg in het algemeen en aan voorlichting ten aanzien van beslissingen rondom het levenseinde. Er zijn verschillende onderwerpen de revue gepasseerd zoals euthanasie, sedatie en wilsverklaring. Hier ligt een opdracht voor de beide netwerken Septet en NUZO.

Ronde tafel gesprek over palliatieve zorg
Ronde tafel over palliatieve zorg

Hoe vinden ouderen hulp?

In de vierde ronde tafel over Zingeving en Levensvragen vanuit het ouderenperspectief werd vastgesteld dat nut en noodzaak van zingeving en levensvragen wat betreft de deelnemers niet ter discussie staat. Het gaat hen vooral om de vraag hoe vinden ouderen hierbij hulp als zij dit wensen en hoe pakken professionals dit onderwerp op in hun omgang met ouderen. Vanuit de ouderen werd aangegeven dat de drempel hoog is om dit onderwerp aan te snijden. Een laagdrempelige ingang via activiteiten als bijvoorbeeld muziek of sport zou hierbij kunnen helpen aldus de ouderen.

Netwerken tijdens bijeenkomst NUZO
Napraten tijdens de borrel van de bijeenkomst 

En na afloop van de ronde tafels werd er volop nagepraat en genetwerkt tijdens de borrel. De conclusie van de deelnemers: aandacht voor elkaar en echt contact tussen professional en ouderen is de basis voor vertrouwen om over levensvragen en zingeving met elkaar te spreken.

Meer informatie

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...