Huisartsen: kwetsbare patiënt verdient meer zorg en aandacht

16 september 2015

Huisarts met oudere

De zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen en verstandelijk gehandicapten is onvoldoende. Dat zegt huisarts-bestuurder Geert-Jan van Loenen van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) als reactie op een ledenpeiling over de gevolgen van de veranderingen langdurige zorg. Eén van de conclusies uit de ledenpeiling is dat kwetsbare patiënten nog niet de zorg krijgen die ze verdienen.

Te weinig tijd en mogelijkheden

Uit de ledenpeiling, die door 1360 huisartsen is ingevuld, blijkt dat huisartsen te weinig tijd en mogelijkheden hebben om kwetsbare thuiswonende patiënten met een zware zorgvraag voldoende zorg te kunnen geven. Ook zien zij de wachttijd voor opname in een zorginstelling of kortdurende opvang als belemmering voor goede zorg in noodsituaties.

Kwetsbare oudere patiënten

49% van de respondenten werkt in de praktijk samen met een praktijkondersteuner die zich voornamelijk bezig houdt met de zorg aan kwetsbare oudere patiënten. 43% geeft aan van plan te zijn het aanbod van zorg voor deze groep uit te breiden. Slechts 24% vindt dat ze in voldoende mate zorg kunnen bieden vanuit de huisartsenpraktijk aan thuiswonende ouderen met een zware zorgvraag.

Specialist Ouderengeneeskunde

28% de huisartsen geeft aan dat de inzet van de specialist ouderengeneeskunde (SO) in hun huisartsenprakijk geborgd is voor thuiswonende patiënten. Vaak is er geen SO beschikbaar of zijn er geen samenwerkingsafspraken over medebehandeling gemaakt.

Huisartsen werken keihard

Van Loenen is onder de indruk van de manier waarop huisartsen de verantwoordelijkheid voor kwetsbare patiënten met een complexe zorgvraag oppakken: 'Je ziet dat huisartsen keihard werken om deze patiëntengroep in hun praktijk op te vangen. Maar het is ook duidelijk dat de populatie veel complexer is geworden.'

"Je ziet dat huisartsen keihard werken om deze patiëntengroep in hun praktijk op te vangen"

'Het doel van de Wet langdurige zorg(Wlz) is dat patiënten dicht bij huis de nodige zorg zouden krijgen, nu komt het voor dat patiënten onheus lang thuis moeten blijven wonen omdat er bijvoorbeeld geen tijdige opvang is in noodgevallen.'

Meer informatie

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...